Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Orbán Gyöngyi (Zsibó, 1955. jan. 17.) irodalomtudományi szakíró, tankönyvíró. Veress Károly felesége. Kolozsváron érettségizett, az akkor 3. sz. (ma Apáczai Csere János) Elméleti Líceumban; a Babeş-Bolyai Egyetemen szerzett magyar-francia szakos tanári oklevelet (1978), majd ugyanott irodalomtudományi doktorátust (1998). Tanári pályáját a szentegyházi (Vlahica) líceumban kezdte; 1980-84 között Sepsiszentgyörgyön általános iskolai tanár, 1984-88 között a Történelem-Filológia Líceumban, 1988-93 között a Székely Mikó Kollégiumban tanít; 1993-tól előadótanár, a Babeş-Bolyai Egyetem magyar irodalomtudományi tanszékének tagja.

Első tanulmányát 1982-ben a *Korunk közölte Az érték fogalma az általános iskolai irodalomtanításban. Ez és későbbi tanulmányai az Igaz Szóban (A művészi visszatükrözés. 1988/10, A *művészet jelszerűsége. 1989/1, A művészi többletjelentés forrásai. 1989/3, Értékek világa. 1989/7-8-9. stb.) már jelzik az irodalmi mű újfajta megközelítésének azokat a dimenzióit, amelyekre részben az irodalomoktatás eddigi gyakorlatát gyökereiben megújító tankönyvei és szöveggyűjteményei, részben doktori értekezése és az azt közvetlenül megelőző nagyobb tanulmányai (A pedagógia hermeneutikai bírálata. *Korunk 1990/9, A hermeneutikai szempontú műelemzés. NyIrK 1992/1, Az irodalomtanítás hermeneutikai horizontja. *Korunk 1992/8, Az irodalmi műalkotás létmódjának hermeneutikai felfogásához. NyIrK 1994/2,Íás és olvasás. Nouvelles tendences en littérature comparée. II. Szeged-Amiens 1996, A "Megértő irodalomolvasás" tankönyv tolmács-szerepben. Könyv, könyvtár, könyvtáros. 1997. jún. stb.) alapozódnak.

Tulit Ilonával elkészítette a magyar irodalomtanítás új tantervének koncepcióját (A Hét 1993/18-22), Berszán Istvánnal és Gábor Csillával egy javaslatot az egyetemi felvételi rendszer módosítására (A Hét 1994/19-20), mindkettővel élénk szakmai vitát váltva ki. Szervezője a modern irodalomértés és -értelmezés kérdéseiről megrendezett Hermész-Táboroknak és egyéb, e témákkal foglalkozó szakmai értekezleteknek (1994-től); tudományos munkatársa a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár Philobiblon c. angol nyelvű folyóiratának, amelyben szakközleményei is jelennek meg. Írásait közölte még a Helikon, az *Erdélyi Múzeum és a *NYIT-Lapok is.

Önálló kötetei: Megértő irodalomoktatás (Kv. 1998),Íéret kertje. A dialógus poétikája felé (Kv. 1999), Háttérelemzések. Esszék a korszerű irodalomoktatás köréből (Kv. 2000).

Szerkesztője a Megértő irodalomolvasás c. tankönyveknek és szöveggyűjteményeknek (I. Bp. 1997), alternatív tankönyveknek a IX-XI. osztályok számára (Sepsiszentgyörgy 1997-2000), az Esztétikai olvasókönyv a szép aktualitása kérdéséhez c. szöveggyűjteménynek (Kv. 1999).

(D. Gy.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük