Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Pál-Antal Sándor (Csíkkarcfalva, 1939. szept. 26.) történész, *levéltáros. Középiskoláit Nagybányán és Csíkszeredában végezte (1956); a Babeş-Bolyai Egyetemen történelem szakos tanári diplomát szerzett (1963). A Marosvásárhelyi Állami *Levéltárban kezdte pályáját, *levéltáros (1963-67), majd főlevéltáros, 1981-től a magyar paleográfia lektora az Állami *Levéltár bukaresti továbbképző központjában. Újabb beosztása 1995-től Marosvásárhelyt: *levéltári szakértő. Az EME marosvásárhelyi fiókjának elnöke.

Tárgyköre a *székelység múltja, intézményrendszere. Szakcikkeit közli A Hét, *Hargita, Revista Arhivelor, Terra Nostra, Marisia, Acta Musei Porolissensis, *Székelység, Művelődés, *Hargita Népe, Népújság. Kiemelkedő tanulmánya az 1809-es székely parasztmegmozdulásokról (Marisia 1978/8). A Székely felkelés 1595-1596 c. gyűjteményben (1979) is tanulmánnyal szerepel. Társszerzője a Maros megyei Állami *Levéltár román nyelvű Útmutatójának (Îndrumător în Arhivele Statului Mureş. 1984). Szabó Miklóssal közösen dolgozta fel az 1809-es Kővár vidéki parasztfelkelések eseményeit (Acta Musei Porolissensis, Zilah 1986) s a 19. század eleji adó- és úrbéri összeírásokat (Realizări ale cercetării ştiinţifice în judeţul Mureş. Mv. 1987). Tanulmányt szentelt ezenkívül Csíkszereda mezőváros 16-17. századi településfejlődésének (Város mezőváros városiasodás. Veszprém 1992). Kiegészítette és sajtó alá rendezte *Vígh Károly kéziratban maradt helynévgyűjteményét (Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közszavak. Csíkszereda 1996). Társszerkesztője A Maros megyei magyarság történetéből c. kétkötetes gyűjteménynek (Mv. I. 1997; II. 2001); az elsőben Szabó Miklóssal közösen írt tanulmányai: Legrégibb Maros megyei településeink és A marosszéki szabad székelyek mozgalma 1809-ben.

Kötetei: Backamadaras 600 éve (társszerzésben, Székelyudvarhely 1992); Egy forró nyár Udvarhelyszéken. A szabad székelyek engedetlenségi mozgalmáról 1809-ben (Székelyudvarhely 1995 = *Múzeumi Füzetek XII.); Csíkmadaras. Egy felcsíki falu hét évszázada (társszerzésben, Mv. 1996); A marosvásárhelyi utcák, közök és terek történeti névtára (Csíkszereda 1997).

(B. E.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük