Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Roth Endre (Temesvár, 1927. szept. 30.) közíró, filozófiai író, szociológus. 1945-ben érettségizett Aradon, a kolozsvári Babeş Egyetem filozófia szakának elvégzése után 1949-től ugyanott a filozófia-szociológia tanszéken dolgozott, 1977-től professzor, 1990-től doktorképzéssel megbízott konzultáns professzor; a filozófia doktora címet a Bukaresti Egyetemen kapta (1962). Első jelentősebb tanulmányát az *Utunk közölte (A formális logika és a dialektika viszonyának hibás értelmezése ellen. 1953/47); a *Korunkban A filozófiatörténeti kutatások elvi kérdései c. tanulmányával jelentkezett (1957/8); az *Igaz Szóban filozófia és irodalom viszonyát elemezte (1967/2); majd foglalkozott Althusserrel (1975/8), Erasmusszal (1986/7), többször is Lukács Györggyel (1975/8, 1976/10. és *Korunk Évkönyv 1981); *a Hét 1989-es Évkönyvében Modern és posztmodern a társadalomban és a kultúrában címmel közölte vizsgálódásainak eredményeit. Az 1989 előtti időszakban több tanulmánya jelent meg Kallós Miklóssal társszerzésben.

Román nyelven könyvet jelentetett meg az egyén és társadalom viszonyáról, társszerzőként Max Weberről, a *szociológia *szociológiájáról, a Babeş Egyetem történetéről, az Erdélyi Érchegység modernizálásának kérdéséről, az élet minőségéről, a modern és posztmodern *szociológiai megközelítéséről, a *szociológia értékítéleti megalapozásának lehetőségéről, az Európába való beépülés intézményi és gondolkodásbeli vonatkozásairól.

1989 után magyar, román, német és francia nyelven számos tanulmányt közölt a hazai folyóiratokban (Etnikai előítélet és totalitarizmus. *Korunk, 1990/5, 7) és külföldi kötetekben: Rumänische Soziologie unter Ceauşescu und Trends in die Gegenwart. G. Weber társszerzővel, Bonn-Berlin 1994, "La fin de l’histoire" et la convergence des systemes sociaux (Párizs 1994), Ethnocratie ou democratie dans l’Europe de l’Est (Párizs 1994), Die gegenwärtige Lage der Soziologie in Rumänien (Muster-Hamburg 1994), Société balkanique ou société moderne (Párizs 1995), Gehen oder Bleiben? (Bécs), Staatliche Bürokratie und neue Eliten im posttotalitaren Rumänien (Hamburg 1997). Külföldi folyóiratokban közölt tanulmányokat (Nacionalizmus vagy *demokrácia? Dimenziók 1994/1, Európából Európába. Dimenziók 1994/4, Kivándorlás Romániából. Új Holnap 1996/5, angolul az Eastern European Countryside-ban és az Anthropological Journal on European Cultures-ben).

Kötetei: Universitatea V. Babeş. Kv. 1957 (társszerzők Constantin Daicoviciu és Al. Roşca), Axiologie şi etică. 1968 (társszerző Kallós Miklós; magyarul: Axiológia és etika. Kv. 1970), Spre o sociologie a sociologiei. Kv. 1975, Omul creativ. 1978 (magyarul: A kreatív ember. 1978), A társadalmi rendszer. 1978 (Kallós Miklóssal), Munţii Apuseni. Problematica modernizării, optimizării socio-economice. Kv. 1980, Shakespeare *szociológiai olvasatban. 1983 (románul: Shakespeare o lectură sociologică. Kv. 1988), Individ şi societate. 1986, Studii weberiene. Kv. 1995 (társszerzők Traian Rotaru és Rudolf Poledna), Nacionalizmus vagy demokratizmus? Mv. 2000.

Tanulmányai jelentek meg a Dimensiunea europeană (Kv. 1994) és Sociologie (Kv. 1996) c. kötetekben; az előbbiben az Európába vezető folyamat szociális modelljéről, intézményi integrálódásáról és az azokhoz kapcsolódó gondolkodási modellváltásról, illetve a modern és posztmodern *szociológiai megközelítéséről, az utóbbiban az életminőségről. Az Alternative ’90 c. folyóiratban a totalitárius rendszerekről és az állampártról (1990/7-8, 14-15. sz.), illetve a *demokrácia racionalitásáról, a Soros Alapítvány kiadásában megjelenő Polisban a "jó" és a "rossz" nacionalizmusról (1994/2) írt; az Altera c. folyóirat Ki "hozta be" a kommunizmust Romániába? (1995/2) és Etnikai előítélet és nemzeti sajátosság (1997/6) c. tanulmányait közölte.

Angi István: A néma csend visszhangja. *Korunk 1984/6. Balázs Sándor: Shakespeare *szociológiai nézetben. *A Hét 1984/3. Salló László: Shakespeare *szociológiai olvasatban. *Igaz Szó 1984/9.

(Ba. S.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük