Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Újvári József (Nagyenyed, 1928. ápr. 15. – 2006. márc. 20. Kv.) – földrajzi szakíró. Tanulmányait a kolozsvári Református Kollégiumban végezte (1947); a Bolyai Tudományegyetem Földrajz–Földtan Karán államvizsgázott 1951-ben, közben 1950–51-ben gyakornok a Bolyai Tudományegyetemen. 1951–54 között a leningrádi Zsdanov Egyetemen aspiráns, kandidátusi disszertációjának megvédése után hazatérve, 1954–58-ban a bukaresti Hidrogeológiai Főigazgatóság vízrajzi osztályának vezetője, a bukaresti Tudományegyetemen tanársegéd, majd adjunktus. 1959-ben visszatér Kolozsvárra, docens A Bolyai Tudományegyetemen, majd 1993-ig, nyugdíjazásáig a BBTE-n egyetemi tanár, 1993-tól konzultáns professzor. A Román Földrajzi Társaság alelnöke, 1967-től a Magyar Hidrológiai Társaság levelező tagja, 1976-tól a Nemzetközi Földrajzi Szövetség Hidrológiai programbizottságának tagja, majd alelnöke.

Első írása a Munkásturista c. lapban jelent meg 1950-ben. 1960–68 között szerkesztőbizottsági tagja volt a Natura c. folyóirat földrajzi sorozatának. Tudományos kutatási területe a geoökológia, vízföldrajz, vízgazdálkodás. Az erdélyi mezőség és dombság egészére vonatkozó vízellátási terv alapgondolatának egyik kidolgozója. Önálló munkáinak, cikkeinek nagy része román nyelven jelent meg a Probleme de Geografie, Meteo­rologia şi Hidrologia, Comuni­cări de Geologie şi Geografie, Revue Roumaine de Geologie, Geophysique et Geographie, Série Geographie, StUBB Seria Geologia–Geographia c. szakfolyóiratokban. Magyar nyelvű tanulmányait a Korunk, a Hidrológiai Közlöny, Földtani Közlöny, Földrajzi Értesítő, Műszaki Élet és a Földrajzi Közlemények közölte.

Témái: a Duna vízgyűjtő területének több évi közepes csapadék- és fajlagos vízfolyási térképei; a folyóvizek talajvízből való táplálásának sajátosságai Románia területén; a hidrológia távlatai; Románia területének természetes vízháztartása; a Duna-delta fejlődéstörténeti vázlata és szerkezeti egységei; módszer a geo­szisztémák állapotának meghatározására.

Önállóan megjelent munkái: Elementü gidrografii Rumünii (oroszul, Leningrád 1954); Hidrografia RPR (Buk. 1959); Folyók, tavak, tengerek (uo. 1962); Legile principale ale formării bilanţului şi regimului hidrologic în bazinul Dunării (uo. 1965). Társszerzője a *Mészáros Miklós szerkesztésében megjelent Geológiai kislexikonnak (uo. 1984 = Krite­rion Kézikönyvek) és a hidrográfiai fejezetek szerzőjeként a Mono­grafia geografică a României (uo. 1960) c. munkának.

Lászlóffy Aladár: Atlasz vállától a mesterséges holdakig. Beszélgetés Ú. J.-fel. *Előre 1981. okt. 18.

(T. J.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük