Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Ungvári-Zrínyi Imre (Mv., 1960. szept. 15.) – filozófiai szakíró. Középiskoláit Marosvásárhelyen, a Papiu Ilarian Líceumban végezte (1979); a BBTE-n 1985-ben filozófia–történelem szakon szerzett egyetemi diplomát, ugyanott doktorált értékfilozófiából 1999-ben.

Előbb az érkeserűi (1985–88) és a Dózsa György községi Általános Iskolában (1988–89) tanított történelmet és társadalomtudományt, majd a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban filozófiát és logikát (1989–96). 1996 óta a BBTE Szisztematikus Filozófia Tanszékén adjunktusként, 2007 óta docensként etikát ad elő.

A MADISZ Maros megyei elnöke (1990–95), az RMDSZ Szövetségi Képviselőtanácsának tagja, a Tanügyi Szakbizottság elnöke (1992–94), a Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságának elnöke (1999–2004), az Iskola Alapítvány kuratóriumának tagja (2002-től), a Magyar Filozófiai Társaság tagja (1999-től), az MTA köztestületének tagja (2002-től), a *Janovics Jenő Alapítvány kuratóriumának tagja (2004-től).

Első tanulmányát (Egy új etika lehetséges premisszái) a *Korunk közölte (1984/1), ezt követően a Kellékben (Vita az etikáról. 2001/18–19–20), továbbá gyűjteményes kötetekben: Dialogic Ethics for Business, Society and Economy, vol. 25/2003; Laczkó András – Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz. 2–3. A bűn (Szeged 2004); Az autenticitás interdiszciplináris formája. In: Lábjegyzetek Platónhoz. 4. A barátság (uo. 2005); Az interkulturális kommunikáció etikájáról. In: Veress Károly – Gál László (szerk.): A határok átjárhatóságáról (Kv. 2006) is jelentek meg tanulmányai.

Szerkesztésében megjelent kötetek: Böhm Károly: Mi a filozófia? (Kv. 1996); Értékelméleti szöveggyűjtemény (uo. 1999); Béres András: Categoriile înstrăinării la Hegel (Mv. 1999); Salat Levente: Etnopolitika a konfliktustól a méltányosságig (uo. 2001); Veress Károly: Az értelem értelméről (uo. 2003); Pluralitás és kommunikáció (Kv. 2004); Veress Károly: A megértés csodájáról (Mv. 2006).

Önálló kötetei: Változó értelemben. Közelítések a filozófiához (esszék, Kv. 1998 = Ariadné Könyvek); Öntételezés és értéktudat. Böhm Ká­roly filozófiája (monográfia, Kv.–Szeged 2002 = A magyar nyelvű *filozófiai irodalom forrásai); Dialógus. Interpretáció. Interakció. Közelítések a kultúra kommunikatív értelmezéséhez (tanulmányok, Mv. 2005); Bevezetés az etikába (egyetemi tankönyv, Buk. 2006); Alkalmazott etikai alapfogalmak. Bioetika. Gazdaságetika. Közszolgálati etika. Médiaetika (egyetemi tankönyv, Kv. 2007).

Névváltozat: Ungvári Z. Imre.

Tonk Márton: Filozófiai tradíció és erkölcsbölcseleti alternatívák. *Erdélyi Múzeum 1998/3–4. – Nagy Erika: Elfogadni a pluralitást. *Korunk 2003/6. – Angi István: Háttérjegyzetek egy magyar filozófus életművének bemutatásához. Kellék 2003/23. – Bodó István: Értékkommunikációs problémák napjainkban – ahogy azt egy fiatal szem látja. Eristikon 2006/1. – Rigán Lóránd: Dialógus, interpretáció, interakció. *Korunk 2006/8. – Bakk Miklós: Elkötelezettségek feszültségében. Interjú U.-Z. I.-vel. Krónika 2007. márc. 30 = Szempont.

(D. Gy.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük