Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Vámszer Márta (Székely­udvar­hely, 1927. jan. 18. – 2000. febr. 17. Kv.) – nyelvész. Középiskoláit Kolozsváron, a Marianum leánygimnáziumban végezte (1945), a Bolyai Tudományegyetemen 1949-ben magyar nyelv- és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett. A nyelvtudomá­nyok kandidátusa címre jogosító dolgozatát a BBTE-n védte meg 1964-ben. 1949-től a Bolyai Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékén gyakornok, 1950-től tanársegéd, 1952-től adjunktus, 1967-től – már a BBTE-n – nyugalomba vonulásáig (1984) egyetemi docens. 1962–66 között a marosvásárhelyi Tanárképző Főiskola tanára is.

Tanított finn nyelvet, finnugor összehasonlító nyelvészetet és magyar nyelvtörténetet. Részt vett a moldvai csángó és a székely nyelvjárásoknak a tanszék által végzett nyelvföldrajzi felmérésében. A kalotaszegi nyelvjárás alaktanának jelenségeire vonatkozó tanulmányai: A kalotaszegi nyelvjárás íra vala, írá vala-féle igealakjairól (StUBB 1959); Az ikes igeragozás állapota a kalotaszegi nyelvjárásban (NyIrK 1962/1); A jövő idő kifejezése a kalotaszegi nyelvjárásban (NyIrK 1963/2); Analógiás keletkezésű igealakok a kalotaszegi nyelvjárásban (uo. 1965/1); A fog segédigés igealakok funkciója a kalotaszegi nyelvjárásban (uo. 1967/1); Az ád, vér-féle igealakok használata a kalotaszegi nyelvjárásban (uo. 1969/1). Doktori értekezése A kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszere címmel jelent meg (Buk. 1972). A második kötettől bekapcsolódott az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár szerkesztési munkálataiba, Szabó T. Attila halála után a szótár főszerkesztője volt (VIII–XI. kötet); ekkor már minden nyelvészeti tevékenysége a szótár szerkesztésére irányult.

Kőnyomatos egyetemi jegyzetei: Bevezetés a nyelvtudományba (Kv. 1956); Finn nyelvtan és olvasmányok (uo. 1958); Finnugor összehasonlító nyelvészet (uo. 1970).

Péntek János: V. M. A kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszere. NyIrK 1973/2. – Kiss András: V. M. (1927–2000). *Erdélyi Múzeum 2000/1–2. 103–104.

(M. K. A. – M. L.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük