Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár a több kötetre tervezett munka a XX. század erdélyi magyar nyelvtudományának és egyben a *romániai magyarság szellemi életének magasan kiemelkedő alkotása. Az I. kötet (A-C) 1976-ban, a II. (Cs-Elsz) 1978-ban jelent meg a Kriterion Könyvkiadó gondozásában. Anyagát gyűjtötte és szerkesztette Szabó T. Attila. A II. kötet szerkesztő-munkatársa Kósa Ferenc, Nagy Jenő, Vámszer Márta, Vigh Károly, Zsemlyei János. A szócikkeket románul Kelemen Béla, németül Nagy Jenő értelmezte.

Az ~ anyagát több évtizedes levéltári kutatómunka alapján Szabó T. Attila a XV. sz. közepe és a XIX. sz. vége közé eső levéltári iratanyagból, a történeti Erdély, Kővár vidéke, valamint Máramaros írásbeliségének hivatali és magánéletbeli iratfajtáiból azért gyűjtötte, hogy az erdélyi magyar nyelvű régiség szókincsét minél teljesebben mutassa be, s az erdélyi magyar nyelv szókincsanyagának életére, a szavak alaki, jelentésbeli, mondattani, sőt stilisztikai viselkedésére nézve minél több, minél megbízhatóbb adatot szolgáltasson. Minthogy a címszavak értelmezését szolgáló példamondatok a birtok- és szolgálat-összeírások, végrendeletek, osztálylevelek, kelengye- és tárgylajstromok, az élet legkülönbözőbb kérdéseiben tartott vallatások jegyzőkönyvi anyagából, nemkülönben csere- és adásvételi iratok, nyugták, költségjegyzékek, körlevelek, egyházlátogatási, törvénykezési, valamint városi, falusi meg széki jegyzőkönyvek, anyakönyvek, jobbágykezeslevelek, naplók és más darabok részleteiként kerültek ki, az ~ nemcsak a nyelvtörténetnek, hanem más tudományágaknak, így a történeti néprajznak és a művelődéstörténetnek is becses forrása.

(M. L.)

Benkő Samu: Glédába állított szavak. *A Hét 1975/39; újraközölve A helyzettudat változásai. 1977. 344. Imre Samu, Gunda Béla, Benda Kálmán: E. M. Sz. T. I. (A-C). Magyar Nyelvőr, Bp. 1975/4. Kósa Ferenc: E. M. Sz. T. NyIrK 1976/1. Benkő Loránd: A magyar szótörténeti kutatások kiemelkedő eseményéről. Magyar Nyelv, Bp. 1976/1. Ingrid Sehellbach: Ein imposantes ungarisches Lexicon aus Siebenbürgen. Finnisch-ugrische Forschungen, Helsinki 1976/1. Balassa Iván: E. M. Sz. T. Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Bp. 1976/1. Szabó T.Attila: A Szótörténeti Tár szerkesztési kérdéseihez. Magyar Nyelvőr, Bp. 1976/2; uő: A Szótörténeti Tár szerkesztése közben. Magyar Nyelv, Bp. 1980/1. Kelemen Béla: E. M. Sz. T. Dicţionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania. Studii şi Cercetări Lingv. 1976/5. Jung Károly: Egy lexikográfiai remekműről. Híd, Újvidék 1976/5. Imre Samu: An etymological dictionary of Transilvania Hungarian. The New Hungarian Quarterly, Bp. 1976/6. Vekerdi László: Örök jelenként él a múlt lelke. Új Írás, Bp. 1976/7. Penavin Olga: Öt évszázad köznyelve. Üzenet, Újvidék 1976/9. Báthory István: E. M. Sz. T. Ural-Altaiische Jahrbücher, Wiesbaden 1977/1. Szabó Zoltán: E. M. Sz. T. Revue Roumain de Linguistique 1977/4.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük