Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Vári Albert (Firtosmartonos, 1868. ápr. 23. – 1953. szept. 22. Kv.) – *unitárius egyházi író, szerkesztő. Tanulmányait a székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumban kezdte, s 1885-től a kolozsvári Unitárius Főgimnáziumban folytatta; itt érettségizett 1888-ban. A kolozsvári Unitárius Teológián szerzett lelkészi oklevelet 1892-ben. Lelkészi szolgálatát a kénosi egyházközségben kezdte, ahonnan 1905-ben az újonnan alakult székelyudvarhelyi egyházközség hívta meg lelkészének. Szolgálata alatt épült fel Pákei Lajos tervei alapján az új templom. 1908-tól a kolozsvári Unitárius Főgimnázium vallástanára; a Teológiai Akadémián előbb óraadó, majd rendes tanár, 1933–37 között dékán.

1905–10 között az *Unitárius Szószék szerkesztője, 1922-től társszerkesztőként, 1929–38 között egyedül szerkesztette a *Keresztény Magvetőt.

Tanulmányait, könyvismertetéseit a *Keresztény Magvető, Unitárius Közlöny, *Unitárius Szószék közölte. Széles körű irodalmi munkásságot fejtett ki; tagja, majd alelnöke is volt az Unitárius Irodalmi Társaságnak.

Fontosabb munkái: Keresztény egyháztörténelem. Tankönyv az unitárius középiskolák 5. osztálya számára (Kv. 1923; 2. kiad. Torda 1932); Istenországa munkásai. Keresztény élet- és jellemrajzok (Kv. 1923); Imádságos könyv (Torda 1925); Berde Mózsa (Kv. 1926 = Unitárius Könyvtár); Miért vagyok én unitárius? (uo. 1926 = Unitárius Könyvtár); „Keressétek először Istennek országát!” Imádságok, prédikációk, úrvacsorai beszédek (Székelyudvarhely 1927); Isten országa munkásai (Kv 1928); Unitárizmus és racionalizmus (A Három felolvasás az unitárizmus­ból c. kötetben, uo. 1931); Keresztény egyháztörténelem (Torda 1932); Kapcsolatok az erdélyi unitáriusok és a hollandi remonstránsok között (Kv. 1932 = *Keresztény Magvető Füzetei); Bibliai képek az újszövetségből (uo. 1932); Kereszténység és unitá­rizmus (uo. 1938 = *Keresztény Magvető Füzetei); Istenországa felé… Értekezések, előadások (uo. 1939 = *Keresztény Magvető Füzetei).

Társszerzője volt az unitárius középiskolák számára kiadott Hittan átdolgozott kiadásának (Ferencz Józseffel és Gálfi Lőrinccel, Kv. 1930), az Unitárius kis tükörnek (Ferencz Józseffel, uo. 1930), szerkesztője a Magyar *Unitárius Egyház kolozsvári Teológiai Akadémiája értesítőinek (1933–37 között).

J: Keressétek először Istennek országát. *Pásztortűz 1927/212. – -ács [Kovács Sándor]: 130 éve született V. A. teológiai tanár. Unitárius Közlöny 1998/8–10.

(K. S.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük