Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Veres Valér (Sepsiszentgyörgy, 1972. ápr. 4.) – szociológus. Középiskolai tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban végezte (1990), majd a BBTE-n, a Történelem–Filozófia Karon szerzett egyetemi diplomát szociológiából (1996). Tanulmányait 1996–97-ben Budapesten, az ELTE Szociológiai Intézetében, 1997-ben a Közép-Európai Egyetem Nyári Egyetemén folytatta; 2001-ben demográfiai szakspecializáción vett részt a rostocki Max Planck Intézetben. A magiszteri fokozatot a BBTE-n szerezte meg annak Népesedés, kommunikáció és tömegviselkedés programja keretében (1996–97), a doktori fokozatot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (2004).

Egyetemi évei alatt a Kolozs megyei Magyar Diákszövetség alelnöke (1991–94), a Magyar *Ifjúsági Szervezetek Szövetségének (MISZSZ) elnökségi tagja (1992–94), majd 1995-től a Max Weber Szociológiai Szakkollégium ügyvezető elnöke, 1997-től elnöke. 1997-től óraadó gyakornok a BBTE szociológiai tanszékén, 2000-től tanársegéd, adjunktus. 2004-től a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet igazgatója.

Tanulmányait 1995-től a Demográfia, *Hitel (*Erdélyi *Szemle), *Korunk, *Magyar Kisebbség, Regio, Szociológiai *Szemle, ill. az Altera, Sociologie Românească, Studia Univ. Babeş–Bolyai, International Journal of Sociology, Würtzburger Geogra­phische Manuscripte közölte. Ezekben megjelent fontosabb tanulmányai: A romániai magyar *ifjúság civil szerveződéseinek, mozgalmi életének fejlettségi szintje. *Hitel (*Erdélyi *Szemle) 1995/5–6; The Evolution of Internal Migrations in Romania. StUBB, Seria Sociologia-Politologia. 1996/1–2; Kovásznai és Kolozs megyei magyarok kisebbségi identitástudatának néhány vonása. Regio 1997/6; Pénz vagy tudás? Az értelmiségi reprodukció sajátosságai. *Korunk 1998/6; Az *erdélyi magyarok és románok közösségi identitása a társadalmi struktúra tükrében. Szociológiai *Szemle 2000/4; A romániai magyarok demográfiai viszonyai a 2002. évi népszámlálás előzetes adatai tükrében. Demográfia 2002/2–3; A romániai magyarok 2002. évi lélekszámáról. *Magyar Kisebbség 2002/4; Felicity Decline. Natural increase and Ethnicity in Transilvania in last Two Decades. Würtzburger Geogra­phische Manuscripte 2003/63; Schim­bări în structura ocupaţională şi venituri în România în context est-central european. Sociologia Româ­nească 2005/4; Az *erdélyi magyarok nemzeti identitása a társadalmi és etnikai struktúrák összefüggésrendszerében. *Erdélyi Társadalom 2005/1; Jövőterek – társadalmi-származási kontextusban. Új *Ifjúsági *Szemle 2005/25–27. 87–101; Identitate etnică vs. identitate naţională în poziţie minoritară. Cazul maghiarilor din Transilvania. Altera 2006/26–27.

Fontosabb tanulmányai gyűjteményes és konferenciakötetekben: A *romániai magyarság népesedési viszonyai a kilencvenes években; A belső vándorlás trendjei Romániában és hatásuk a magyarlakta megyékre (in: Romániai Magyar Évkönyv. Kv.–Tv. 2000); Nemzeti és állampolgári identitás az *erdélyi középiskolások körében (in: Nemzeti vagy nemzedéki integráció. Kv.–Bp. 2000); Társadalmi integráció a magyar *fiatalok körében (in: Romániai magyar évkönyv. Kv.–Tv. 2001); Erdély és az *ifjúsági korszakváltás (in: A civilszféra szerepe a közösségfejlesztésben. Kv. 2001); The role of central and local public administration in the dynamics of inter-ethnic relations in Romania (in: The anual European Group for Public Administration Conference. Potsdam 2002); Adalékok *Erdély 18. századi népessége etnikai összetételének kérdéséhez (in: Magyarország történeti demográfiai évkönyve. Bp. 2002); Etnikai versus nemzeti identitás kisebbségi helyzetben – az *erdélyi magyarok esete (in: Kötő-jelek. Uo. 2003).

Szerkesztésében jelent meg a RODOSZ-tanulmányok társadalomtudományi és humántudományi sorozatának 2001, 2002 és 2003-as kötete, továbbá a Nemzeti vagy nemzedéki integráció (Bp.–Kv. 2000), Liceeni ardeleni în tranziţie (Kv. 2000) és A perifériából a centrumba. Az *Fiatalok”>*erdélyi *fiatalok helyzetképe az ezredforduló után (társszerkesztésben Gábor Kálmánnal, Szeged 2004) c. kötetek.

Önálló kötetei: A Duna-televízió *erdélyi nézettsége (Magyari Tivadarral, Bp. 1998); Magyar *fiatalok a Partiumban és Belső-Erdélyben az ezredfordulón (Magyari Tivadarral és Sata Zsomborral, Kv. 2002); Nemzeti identitás *Erdélyben – szociológiai olvasatban (Bp. 2005); A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és előszámítása. 1991–2021. (Hablicsek Lászlóval és Tóth Pál Péterrel, Bp. 2005); Demográfia és népességszociológia (Kv. 2006).

Egyetemi jegyzete: Társadalomstatisztika (Mezei Elemérrel, Kv. 2001).

(D. Gy.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük