Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

W. Kovács András (Kolozsvár, 1975. aug. 4.) – történész, Kovács Sándor (1944) fia. Középiskoláit a kolozsvári Báthory István Líceumban végezte (1993), a BBTE-n 1997-ben szerzett történelemtanári diplomát. Ugyanott nyert magiszteri fokozatot a középkor történetéből (1998), majd a bukaresti N. Iorga Történettudományi Intézetben Az *erdélyi vajdai tisztség fejlődése 1414-ig c. dolgozatával megszerezte a történettudományok doktora címet (2005).

1999 novemberétől az EME tudományos munkatársa, Bölcsészet, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának titkára, a *Jakó Zsigmond vezette *Erdélyi Okmánytár munkaközösség tagja.

Kutatási területe *Erdély 1542 előtti oklevélhagyatékának feltárása és közzététele, *erdélyi társadalom- és családtörténet. Első publikációja az *Entz Géza és Kovács András tanulmányaival megjelent könyvben (A Farkas utcai templom címerei. Kv. 1995) a címerekre vonatkozó családtörténeti függelék összeállítása volt. Szakcikkei, tanulmányai a *Református Szemle (2003/6), az *Erdélyi Múzeum (2004/1–2; 2004/3–4; 2005/ 3–4), a *Korunk (2005/7), ill. az Anuarul Institutului de Istorie (Kv. 1997), Colloquia (1996–97/1–2), Revista de Arhivistică, 1998/1–2), Arhiva Genealogică (1999/1–4), Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde (2007) hasábjain jelentek meg.

Társszerkesztője volt a Kiss András 80. születésnapjára kiadott emlékkönyvnek (Kv. 2004), amelyben A levéltárrendező és családtörténész Huszti András c. tanulmánya is olvasható; munkatársa a *Jakó Zsigmond közzétételében megjelenő Codex diplomaticus Transsylvaniae – *Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek *Erdély történetéhez II. (Bp. 2004) és III. (uo. 2008) kötetének.

2008-ban a budapesti Gróf *Mikó Imre Alapítvány, ill. az *Erdélyi Múzeum-Egyesület *Entz Géza-díjjal jutalmazta A Wass család cegei levéltára c. kötetét.

Önálló kötetei: A Wass család cegei levéltára (Valentiny Antallal, Kv. 2006 = Az *Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 3); The History of the Wass de Czege Family (Hamburg 2005); Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában (Kv. 2009 = *Erdélyi Tudományos Füzetek).

Kiadás előtt álló munkája: Az *erdélyi megyei hatóságok középkori oklevelei.

Erős Gábor: Monográfia a Wass családról. *Korunk 2006/1. – Tudor-Radu Tiron: The History of the Wass de Czege Family. Studii şi Materiale de Istorie Medie 2006. – *Szabadság 2007. nov. 9. – Hegyi Géza: Úttörő forráskiadvány az *erdélyi nemesség és a Mezőség múltjához. *Erdélyi Múzeum 2008/1–2. – Draskóczy István: A Wass család cegei levéltára. Turul 2008/3. – [Sipos Gábor]: Az *Entz Géza-díj odaítélése 2008-ban. *Erdélyi Múzeum 2008/1–2.

(V. Z.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük