Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Wolf Rudolf (Nv., 1951. máj. 7. – 2008. szept. 9. Kv.) – történetíró. Középiskolai tanulmányait Nagyváradon végezte (1970), ezt követően történelem szakos tanári diplomát szerzett a kolozsvári BBTE Törté­nelem–Filozófia Karán (1971–75). 1998-ban megvédett doktori disszertációjának témája az erdélyi sóbányászat az 1541–1691-es időszakban, részletei nyomtatásban is megjelentek.

1975–76-ban a Szilágy megyei Felsőszék-Tusa, 1979-ig Szilágyba­gos általános iskoláiban, 1979-től Kolozsváron az 5. sz. Ipari *Líceumban, 1990-től az Apáczai Csere János Elméleti *Líceumban tanított, amelynek 1995-től haláláig igazgatója volt.

1994-től az EME Bölcsészet, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának titkára, a BBTE történelem szakos hallgatói számára több éven át tartott előadásokat óraadóként.

Első szaktanulmányát az Acta Musei Porolissensis közölte 1981-ben, itt jelentek meg Szilágysomlyó és Kraszna 17–18. századi történetére vonatkozó további tanulmányai is. Tanulmányokat és recenziókat közölt még a Korunk, Erdélyi Híradó, Művelődés, Transylvanian Review, Acta Musei Napocensis, Napoca Uni­versitară c. folyóiratokban, továbbá több tanulmánykötetben, emlékkönyvben (Szilágysági magyarok. Buk. 1981; Din istoria arhivelor ardelene. Kv. 1995), emlékkönyvekben (Emlékkönyv *Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kv. 1996; Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. Uo. 1999; Omagiu profe­so­rului *Magyari András Emlékkönyv. Uo. 2002). Társszerkesztője a Kolozsvár 1000 éve c. tanulmánykötetnek (uo. 2000), valamint az Apáczai Csere János Elméleti *Líceum Évkönyvének (uo. 2003).

Tordai törvények a XVII. századból c. dolgozata az EME 1991-ben meghirdetett honismereti pályázatán I. díjban részesült. Gondozta Torda város tanácsi jegyzőkönyveinek kiadását, és további dolgozatokat szentelt a város történetének (Ó- és Újtorda viszonya, az 1713-as összeírás).

Önálló kötete: Torda város tanácsi jegyzőkönyve. 1603–1678 (Kv. 1993 = Erdélyi Történelmi Adatok).

Jelentés az *Erdélyi Múzeum-Egyesület honismereti pályázatáról. *Erdélyi Múzeum LV(1993). 1–2. füzet 125. – Oborni Teréz: Torda város tanácsi jegyzőkönyve. Levéltári Közlemények 1994/1–2. – Sipos Gábor: W. R. (Nekrológ.) *Szabadság 2008. szept. 12.

(F. L.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük