Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Emődi Tamás (Nagyvárad, 1969. aug. 17.) – műépítész, művészettörténész. Felsőfokú tanulmányait Kolozsváron végezte, 1989–91 között a Kolozsvári Műegyetem Építészmérnöki Karának, 1994–2000 között a Műépítészeti és Városrendezési Kar hallgatója. Doktori fokozatát 2003-ban szerzi meg a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Művészettörténeti doktori iskolájában. 2000-től oktató a kolozsvári BBTE Műemlékes Szakmérnöki Posztgraduális képzésén. Ugyancsak 2000-től építésztervező a nagyvárasi Restitutor Kutató-tervező Műhelyben. 2004-től műemléki referens a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnél.

1996 óta számos kastély érintő kutatásban (Miklósvár, Kálnoky-kastély; Sepsikőröspatak, Kálnoky-kastély; Magyarózd, Pekri-Radák-kastély; Gyergyószárhegy, Lázár-kastély; Kaplyon; Szentbenedek; Bolya; Hadad, Degenfeld-kastély; Nagyvárad, fejedelmi palota; Nagyvárad, római katolikus püspöki palota; Nagyvárad, Kornis-kastély (Huszárlaktanya) ; Nagykároly, Károlyi-kastély; Aranyosmeggyes, Lónyai-kastély; Ottomány, Komáromi-kúria; Zsibó, Wesselényi-kastély; Székelyhíd, Stubenberg-kastély; Diószeg, Zichy-kastély; Gyulafehérvár, fejedelmi palota; Gyalu, Bánffy-Barcsay kastély; Szilágynagyfalu, Bánffy-kastély; Almakerék, Apaffy-kúria; Borsi, Rákóczy-kastély; Héderfája, Barlabássy-kúria), illetve kastélyokat érintő helyreállítási tervek, tervvázlatok, hasznosítási javaslatok elkészítésében (Gyergyószárhegy, Lázár-kastély; Hadad, Degenfeld-kastély; Nagyvárad, fejedelmi palota; Nagyvárad, római katolikus püspöki palota; Nagyvárad, Kornis-kastély (Huszárlaktanya); Aranyosmeggyes, Lónyai-kastély; Ottomány, Komáromi-kúria; Zsibó, Wesselényi-kastély; Diószeg, Zichy-kastély; Szilágynagyfalu, Bánffy-kastély) vett részt.

Tagság: Erdélyi Múzeum-Egyesület (rendes tag), Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány (kuratóriumi tag), Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Alapítvány, Pósta Béla Egyesület, Román Építészkamara, Román Régészjegyzék

 

 

Munkái

Önálló kötetek

Hadad, református templom (Erdélyi műemlékek 19. Kv., 1996.); Szalárd, református templom (Erdélyi műemlékek 20. Kv., 1996.); Szilágycseh, református templom (Erdélyi műemlékek 21. Kv., 1996.); Székelyhíd, református templom (Erdélyi műemlékek 22. Kv., 1996.); Szilágynagyfalu, református templom (Erdélyi műemlékek 23. Kv., 1996.);

 

Társszerzőkkel

Szőllős. A település és a plébánia rövid története (Lakatos Attilával. Nv., 2008.);

 

Gyűjteményes kötetekben

Reneszánsz emlékek Biharban (Reneszánsz művészet Magyarországon című konferencia kiadványa. Sárospatak, 1991.); Előzetes jelentés a váradi konventuális ferencrendi kolostor kutatásáról. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon (Bp. 1994., 395–408.); A kusalyi Jakcsok származása és címeres emlékei. Turul (A Magyar Történelmi Társulat, A Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye, 69., 1996/3-4, 57–66.); Szilágysági kastélyok és udvarházak. Művelődés 1997/7-8 sz. (bővített változata: Szilágysági magyarok, szerk. Szabó Zsolt, 1998, 154–171.); A Telegdi család és a reneszánsz művészet néhány emléke a 16. századi Bihar és Bereg vármegyékben. Művészettörténeti Értesítő XLVII. 1998/3-4, 177–198.; A mikházai ferences templom; A biharvajdai református templom; Gyergyószárhegy – Lázár-kastély. Krónikás (különszám). A határon túli épített örökség megóvása 2000. Bp., 2000. 8-9, 24-25, 40-41.; A gyulafehérvári fejedelmi palota bokályos háza, A hódoltság régészeti kutatása. Opuscula Hungarica III., Magyar Nemzeti Múzeum, szerk. Gerelyes Ibolya– Kovács Gyöngyi. Bp. 2002, 317–324.; A középkori Közép-Szolnok és Kraszna megyék műemlékei (vázlat). In: RODOSZ Tanulmányok IV., Társadalom- és humán tudományok (szerk. Veres Valér – Gyarmati Zsolt. Kv., 2002., 237–255.); A nagyváradi céhek (Emődi Jánossal). In: Történeti Tanulmányok X. (Debrecen, 2002., 185–198.); Siter, református templom. Az épület és a falképek kutatása. Műemlékvédelmi Szemle 2003/2, 136–141. (Lángi Józseffel); Vadász, református templom. Az épület és falképeinek kutatása. Műemlékvédelmi Szemle 2003/2, 174–178. (Lángi Józseffel); Néhány adalék a nagyváradi céhek történetéhez (Emődi Jánossal). Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kv., 2003., 137–152.; A síteri református templom építészeti és falkép-restaurátori kutatása. Arhitectura religioasă din Transilvania – Középkori egyházi építészet Erdélyben III. Szatmárnémeti, 2004., 203–237.; A Királyhágómelléki Református Egyházkerület műemléktemplomai. Örökségünk védelmében (szerk. Emődi Tamás, Nv., 2004., 7–54.); A gyergyószárhegyi Lázár-kastély – Castelul Lázár din Lăzarea – The Lázár-castle of Lazarea. Gyergyószárhegy, 2005., 1–35.; Hegyközszentimre. Népfőiskolai Füzetek 7. Lakitelek, 2005., 5–30.);  Gyergyószárhegy, Lázár-kastély. Régészeti feltárások 1999-2004. Castrum. A Castrum Bene Egyesület hírlevele. 2005/1 szám; A beregszentmiklósi Telegdi–Rákóczi- kastély. Korunk III. folyam, 2005 december, 38–42.; Az ormányi református templom kutatása. Dolgozatok ú.s., 1, Kv., 2006., 149–157. (Kiss Lóránddal); Támogatott örökségvédelem Erdélyben. Műemlékvédelem LI. 2007/6. szám 377–384.; A mikházai ferences kolostortemplom helyreállítása. Műemlékvédelem LI. 2007/6. szám. 385–391.; Leletmentésekből származó 15–17. századi kályhacsempék Váradról és környékéről. Dolgozatok ú.s., 2. Kv., 2008., 117–132.; Műemléki kutatások támogatása Erdélyben. Műemlékvédelem LII. 2008/1. 16–20.; A vadászi templom és Keresztrefeszítés-képe. In: Kollár Tibor (szerk): Építészet a középkori

Délmagyarországon. Bp., 2010. (Lángi Józseffel) 807–828.; A siteri református templom és falképei. Nv., 2010., 5–32.; Európai Úniós strukturális alapokból támogatott felújítási munkálatok a nagyváradi várnál. Transsylvania Nostra 4/2010. 40–47.; Tasnád, református templom; Bere, református templom; Csomaköz, református templom; Giródtótfalu, római katolikus templom – szócikkek illetve A középkori ákosi templom és Schulek-féle helyreállítása. In: Kollár Tibor (szerk.): Középkori építészet Szatmárban. Bp., 2011., 66–85, 231–237, 249–255, 264–266, 311–318.; Adalékok az erdélyi késő reneszánsz fejedelmi palotabelsők művészetéhez. In: Kovács Zsolt et al. (szerk): Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára. Kv., 2011., 115–138.); A gyulafehérvári fejedelmi palota rekonstruált habán kályhája. In: Knecht Tamás (szerk.): Élő múltunk. A gyulafehérvári Szent Mihály – székesegyház és érseki palota. Kv., 2012., 171–175.; A nagyváradi várban 2009–2012 között végzett felújítási munkálatok. Transsylvania Nostra VI. 24. sz. 2012/4. 37–47. (Pafka Ernővel); Partiumi kastélysorsok. Korunk III. folyam. 6. sz. 2013. június. 20–27.;

 

Gyűjteményes kötetekben román nyelven

Mănăstirea franciscanilor conventuali din Oradea (A váradi konventuális ferencrendi kolostor). Ars Transilvaniae (A Román Tudományos Akadémia Kolozsvári Régészeti és Művészettörténeti Intézetének Évkönyve), VII. 1997/61–90.; Cercetări efectuate la biserica reformată din Săcuieni (A székelyhídi református templom kutatása). Arhitectura religioasă din Transilvania (Középkori egyházi építészet Erdélyben, a Szatmárnémeti Múzeum kiadványa). Szatmárnémeti, 1999., 188–213.; Florin Gogâltan – Zsolt Molnár – Tamás Emődi – Lóránt Darvas: Cercetări arheologice efectuate la castelul de la Lăzarea. 1999. Kv., 2001. 301–329.; Monumente funerare figurative renascentiste din Transilvania, Artă romănească – artă europeană. Centenar Virgil Vătăşianu. Nv., 2002., 135–142.; O planimetrie inedită: „Rotonda” din Vaida. Arheologia Medievală V. 2005, 45–75. (Doru Martával);

 

Angol nyelven

The „Tiled Room” in the Palace of the Ruling Prince at Gyulafehérvár. In: Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Bp., 2003. 329–335.;

 

Szerkesztés

Örökségünk védelmében (Nv., 2004.); Bíró József: Nagyvárad barok és neoklasszikus művészeti emlékei (fakszimile kiadás; utószó és jegyz.. Nv.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük