Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Szabó Zsolt (Kv. 1946. máj. 29.) – irodalomtörténész, szerkesztő, Szent­imrei Judit fia, ~ Gyula (1951) és ~ Bálint (1944) testvére. Középiskoláit szülővárosában, a Brassai Sámuel Líceumban végezte (1964), majd a BBTE-n szerzett magyar nyelv- és irodalom szakos tanári diplomát (1969). 1969–75 között a *Jóbarát kolozsvári munkatársa volt, majd a kolozsvári Megyei Könyvtárban könyvtáros, 1981–91 között a Kriterion Könyvkiadó kolozsvári szerkesztőségében főképp a néprajzi kiadványok szerkesztője. 1976–96 között az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár szerkesztő munkatársa. 1991-től a *Művelődésnek és a kiadásában megjelent könyveknek a főszerkesztője, 1995-től emellett a nagyváradi Ady Endre Sajtókollégium, majd 1998-tól a BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kara Újságírói Tanszékének adjunktusa, 2003-tól docense. 2005-ben tagozatvezetőként megszervezte a magyar magiszteri képzést.

Közművelődési, sajtótörténeti cikkei, tanulmányai a hazai és magyarországi lapokban (Igaz Szó, Kalotaszeg, Korunk, Könyvesház, *Művelődés, NyIrK, Régi (J)Óvilág, Romániai Magyar Sajtó, Székelyföld, Hungarológiai Közlemények, Könyv és Nevelés, Magyar Napló, Nyelvünk és Kultúránk, Studia Folclorica et Ethnografica, Új Írás) jelentek meg. Alapítója a Kolozsvári *Művelődés Egyesületnek (1991), 1997 óta elnöke a *Szentimrei Jenő Alapítványnak, amelynek keretében 2004-től szervezi a Sztánai Napokat, s gondozza az ott elhangzott előadásokból összeállított Sztánai Füzetek sorozatot (1. Sztánai napok – 2004. Sztána–Kv. 2004; 2. Janitsek Jenő: Sztána története és névanyaga. Uo. 2005; 3. Sztánai napok – 2005. Uo. 2006; 5. Buzás Pál: Kalotaszegi irodalmi breviárium. Uo. 2008; 6. Buzás Pál: Kalotaszegi kötődések. Uo. 2009).

Önálló kötete: Intézményteremtő törekvések. *Szentimrei Jenő irodalomszervező tevékenysége. Sztána–Kv. 2006 (Sztánai Füzetek 4).

Sajtó alá rendezte és bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel látta el Benedek Elek irodalmi levelezése (1921–1929). I–IV. kötetét (Buk. 1979, 1984, 1991, Kv. 2002) és A kolozsvári *Vasárnap és *Vasárnapi Újság 1921–1925 c. antológiát (Kv. 2006).

Szerkesztésében megjelent könyvek: Benedek Elek: Öcsike és az őzike (Buk. 1989); *Szentimrei Jenő: Verses magyar krónika (Sepsiszentgyörgy 1992); Isten kezében. Válogatott versek (uo. 1992); Újságíró Évkönyv 1995 (Kv. 1995); Újságíró Évkönyv 1997. (Mv. 1997); *Szentimrei Jenő: Hajlékot kereső Thália (Kézdi­vásár­hely 1997); Szilágysági magyarok (tanulmányok, Buk.–Kv. 1999); Szent­imrei Jenő – Kós Károly: Kaláka *kalendárium az 1925-ös esztendőre (Kv. 1998); A közművelődés szolgálatában (uo. 1998); A közművelődés szűkülő (t)erei (uo. 1999); Kettős tükörben. Im Doppelspiegel (uo. 1999); A kibontakozás igézete (uo. 2000); Kisajátított közművelődés (uo. 2001); Balázs Ferenc száz éve (uo. 2001); *Szentimrei Jenő: Ferenc tekintetes úr (Sepsi­szentgyörgy–Kv. 2001); Művelődés galéria (Kv. 2002); Közművelődés, de minek? (uo. 2003); Kossuth Lajos üzenete (Sepsiszent­györgy–Kv. 2003); Szivárvány havasán. Kórustár (Kv. 2004); Kezdetben volt a ritmus. Gitáriskola (Kv. 2005); Játékszín. Egyfelvonásosok (uo. 2006); Tréfás és csúfolódó erdélyi népköltészet (Bp. 2006); Aranyosszék a változó időben (Keszeg Vilmossal, Kv. 2006); Az Erdélyi Mezőség (Kv. 2007); Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek (uo. 2008).

Matekovics János: Eljutni a túlsó partra. Sepsiszentgyörgy 2002.

(G. D.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük