Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Jóbarát 1. Alcíme szerint "Irodalmi és tudományos folyóirat az *ifjúság számára". Megjelent Kolozsvárt 1925. szept. 15. és 1940. jún. 15. között július és augusztus kivételével minden hónap 15-én P. *Olasz Péter szatmári Új nemzedék c. füzeteinek folytatásaként. Kiadta a Kolozsvári Róm. Kat. Főgimnázium tantestülete. Felelős szerkesztője Rózsa József, társszerkesztők P. *Olasz Péter (a III. évfolyam végéig), Uitz Mátyás (a XII. évf. végéig) és Reischel Artúr (a XIII. évf.-tól fogva).

A gondosan szerkesztett húszoldalas folyóirat az erkölcsi nevelés, ismeretterjesztés és szépirodalom mellett az *ifjúságot érdeklő szinten minden kérdésnek állandó rovatot biztosított a cserkészettől a pályaválasztásig. Két-három évenként változtatott borítólapját és gazdag illusztrációit a korszak jeles művésztanárai, Kollár Gusztáv, Reinhofer Jenő, *Szopos Sándor és *Vámszer Géza rajzolták; jelent meg hasábjain rajz Kós Károlytól is. Munkatársai sorában rendszeresen szerepel Balogh Ernő, Bíró Vencel, Bitay Árpád, Bányai László, Hirschler József, Kiss Jenő, Kristóf György, Lakatos István, Reményik Sándor, Octavian Şireagu, *Vámszer Géza és Venczel József. A természettudományos műveltség terjesztése terén Brósz Ilona, *Wildt József és ifj. Xántus János végeztek igényes munkát.

Irodalomtörténeti szempontból dokumentumértékű a Fakadó rügyek rovat, amely többek között Bányai László, Dsida Jenő, Fényi István, Flórián Tibor, Kiss Jenő, Rónay György és Sőtér István zsengéit közölte. Fényképanyagából a hazai sport- és cserkészmozgalommal kapcsolatos eredeti felvételek érdemelnek figyelmet, főleg azok, amelyek Illyés Sándor aviatikai cikkeit illusztrálták. Így láthatjuk az óceánrepülő Lindbergh ezredest Szamosfalván (193839/1).

(K. K.)

2. A *Pionír folytatásaként 1957. szeptember havában Bukarestben megindult *ifjúsági hetilap, az Országos *Pionír Tanács folyóirata. Közös szerkesztésben jelenik meg Cutezătorii c. román testvérlapjával. Felelős szerkesztője 1974-ig Hadai Jenő, utána 1981-ig Bartha Zoltán, 1981 óta Takács Gizella és Şerbescuné Gáll Klára. Egyes ügyköröket Balogh Irma, Bokor Katalin, Horváth Stefánia, *Tóth Mária lát el, egy ideig a szerkesztőségben dolgozott *Forró László és Szabó Zsolt. A példányszám elérte már a 60 ezret.

A lapot tudománytörténeti sorozata s a tanulás módját népszerűsítő rovata hasznos iskolai segédeszközzé emeli; népszerű irodalmi anyagát házi szerzői, *Bajor Andor és Méhes György szolgáltatják, az írással próbálkozók rovatát sokáig *Majtényi Erik vezette; a folytatásos írások közül emlékezetes *Dehel Gábor *ifjúsági történetsorozata és Beke György képregénye a törökverő Kinizsi Pálról. Bár a színes képanyag a Cutezătorii kliséinek átvétele, eredeti művészi illusztrációkkal is találkozunk, így Deák Ferenc, Cseh Gusztáv, Hadai Klára rajzaival; kiemelkedett *Szervátiusz Tibor Kalevala-sorozata a 70-es évek elején.

Jelentős szerepet vállalt a ~ *ifjúságunk honismeretének, a szülőföldhöz és anyanyelvhez való kötődésének ápolásában. Éveken át (196980) folyt hasábjain a *tantárgyolimpia , mely az iskolában szerzett ismeretek helyszíni alkalmazására, napi használatára nevelt, s országos hírnévre emelkedtek néprajzi, nyelvészeti, irodalmi, természettudományi gyűjtőversenyei. 1970-ben egy népviseletvarró pályázata (Zsuzsi és Andris baba felöltöztetése) eredményeként *Szentimrei Judit szakirányítása alatt Románia minden magyarok lakta táját felölelő népviseletgyűjtemény állott össze; anyaga a Kézdivásárhelyi Városi Múzeumban kapott elhelyezést. 1971-ben a "Síppal-dobbal" elnevezésű pályázaton dr. Kós Károly és *Faragó József néprajzi szakirányításával gyermekjátékszereket gyűjtöttek vagy rekonstruáltak a versenyzők. 1972-ben zajlott le Szabó Attila szakirányításával az "Ezerjófű" c. növényismereti pályázat, amelyre 4950 herbáriumi lap érkezett be; a gyűjteménynek az Árkosi Agronómus Ház adott otthont. A sikeres gyűjtést 1975-ben a "Csodabab" c. etnobotanikai verseny követte, ebben a termelt helyi babfajtákat gyűjtötték össze a ~ olvasói. Közben 1973-ban került sor a "Többsincs királyfi" nevezetű folklórversenyre; ezen *Forró László szakirányításával helyi mondákat, meséket, dűlőneveket s más nyelvi kincseket jegyeztek le a fiatalok. 1976-ban a ~ közmondásgyűjtő versenye zajlott le, melyhez *Faragó Józsefnek a *Pionírban még 1958-ban megjelent Hogyan gyűjtsünk közmondásokat? c. írását vették alapul.

A lap sikeres rendezvényei közé tartoznak a honismereti vetélkedőkkel, ügyességi versenyekkel egybekötött *ifjúsági találkozók, melyek egy-egy tájegység (Zsilvölgye, Barcaság és mások) *ifjúságát hozzák össze; évről évre ismétlődik a "Bekecsi csillagtúra", melyen sok száz fiatal részesül a tanulmányokkal egybefűzött táborozás élményében, beleértve az irodalmi nevelést és feldolgozást.

A lap 1982 óta *Pro natura címen természetismereti és természetvédő versenyt rendez Béldi Kálmán és Szabó Attila irányításával. A versenypontok között madárvédelem, gyümölcsfaoltás, természetvédelmi területek feltárása és térképezése szerepel. Az egyes megyék nyertes csapatai Kovászna megyében jutalomtáborozáson vesznek részt, ahol országos vetélkedőre kerül sor. Az eredményeket a bukaresti magyar nyelvű TV-adás is közli.

(Sz. Zs.)

Szabó AttilaPéntek János: Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató. 1976. 710. Szabó Zsolt: Irányított néprajzi gyűjtőversenyek általános iskolás tanulókkal. *Népismereti Dolgozatok 1976. 7384. Beke György: Tudsz-e verset mondani? *Hargita 1973. jún. 13.; újraközölve Vállald magad, 1978. 12023.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük