Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Vámszer Géza (Nagyszeben, 1896. aug. 13. – 1976. szept. 21. Kv.) – néprajzi és művészeti szakíró, ~ Márta apja. Középiskoláit Nagyszebenben, az állami főgimnáziumban végezte (1915); kétévi frontszolgálat után leszerelt, s a budapesti Képzőművészeti Főiskolán szerzett rajztanári oklevelet (1920). *Erdélybe visszatérve középiskolai rajztanár volt: 1922–26 között Nagyszebenben, 1926–29 között Székelyudvarhelyen, 1929–41 között Csíkszeredában, ahol 1931-ben megalapította a Csíki Székely Múzeumot, s a Turista Egyletet. 1941-ben Kolozsvárra költözött, ahol nyugdíjazásáig (1957) tanított.

Érdeklődési területe a néprajz, művészettörténet, természetismeret. Első nyomtatásban megjelent munkája az Ízlés, modor, divat c. könyv volt 1928-ban. 1929–40 között rendszeresen közölt a Csíki Lapokban és a Csíki Néplapban, 1930-tól az *Erdély c. turisztikai és honismereti folyóiratban (ennek 1945–49 között főszerkesztője), a Keleti Újságban (1937–40), az *Erdélyi Fiatalokban, az *Erdélyi Tudósítóban, a budapesti Láthatárban, Debreceni *Szemlében és Ethnographiában, 1944-ben az Új *Erdélyben, 1952-től a *Művelődésben, a Népismereti dolgozatok 1976. évi kötetében.

Közleményei közül különnyomatban jelent meg A csíkdelnei Szent János templom (Debreceni *Szemle 1934/8); A népies elemek egyházművészetünkben (az EME 1937-es Emlékkönyvében); A székely vagyon- és földközösség (az EME 1938-as Emlékkönyvében); A gyimesi csángók eredete, települési és gazdasági viszonyai (Láthatár 1940/3); Erdély természeti szépségei (in: Erdélyi *Munkás *Naptár az 1947. évre. Kv. 1947); Date etnografice cu privire la bîrloagele şi pivniţele din Transilvania (Anuarul Muzeului Etnografic din Transilvania. 1957–58); Adatok a csíki farsangi szokásokhoz (Ethno­graphia 1959/1–3); A csíkrákosi Cserei-kúria falkép­maradványai (Művészettörténeti Értesítő 1960/1).

Egy több mint 350 oldalnyi kézirata (Néprajzi kirándulás Csíkba) 1956-ban az akkori Ifjúsági Kiadónál megjelenés előtt állott, de a kiadó bizonyos politikai vonatkozású rész beiktatását kívánta, amit a szerző nem vállalt. *Munkássága legjavát tartalmazó – még általa sajtó alá rendezett – gyűjteményes kötete halála után jelent meg, majd a 90-es években a *Kriza János Néprajzi Társaság gyűjteményébe került és ott feldolgozott hagyatékából több kötet is napvilágot látott.

Közölt Szebeni Vámszer Géza néven is.

Önálló kötetei: Ízlés, modor, divat (Székelyudvarhely 1928); A csík­delnei Szent János templom (Szebeni Vámszer Géza néven, Debrecen 1934); Csík vármegye turista kalauza és térképe (Csíkszereda 1934); Székely táncok (Bándy Máriával, uo. 1937); Szakadát – egy Szeben megyei magyar szórvány (Kv. 1940 = Az *Erdélyi Enciklopédia könyvei); Életforma és anyagi műveltség. Néprajzi dolgozatok, gyűjtések, adatok. 1930–1975 (Buk. 1977); Kalotaszegi magyar népviselet (Faragó Józseffel és Nagy Jenővel, Kv. 1977); Helytörténeti adatok a hajdani Csík vármegye (Csík, Gyergyó, Kászon) településtörténetéhez (Csíkszereda 2000; újrakiadása uo. 2007); Csík vármegye településtörténete (uo. 2000 = Bib­liotheca Transylvanica).

Szász Ferenc: Ízlés, modor, divat. V. G. székelyudvarhelyi tanár könyve. *Pásztortűz 1928/10. – Venczel József: Székely táncok. *Pásztortűz 1937/7. V. G.: Visszaemlékezés életpályámra. *Művelődés 1975/11. – Dávid Gyula: Búcsú V. G.-tól. *Utunk 1976/40. – Sata Kinga: V. G. emlékezete. *Művelődés 1990/4–5. – Gábor Dénes: V. G. emlékezete. In: Művelődés *Antológia 1995–96. Kv. 2003. 69.

(Cz. D.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük