Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Erdélyi Ritkaságok *Jancsó Elemér szerkesztésében, a Minerva kiadásában megindított könyvsorozat. Célkitűzése volt, hogy egyrészt megmentse "az elfelejtéstől az *Erdély múltjára vonatkozó ismeretlen vagy alig ismert kéziratainkat", másrészt pedig "a hagyományainkról sokat beszélő, de azt alig ismerő" nagyközönség elé "élő példaként" állítsa az *erdélyi művelődési élet egykori munkásainak erőfeszítéseit.

A sorozatban, amely borítóján a II. kötettől kezdve Heltai Gáspár 1550-es kolozsvári Katekizmusának címlapkeretét használja fel, a következő 13 mű látott napvilágot 18 kötetben: 1. Az *erdélyi magyar színészet hőskora (17921821). Káli Nagy Lázár visszaemlékezései (sajtó alá rendezte *Jancsó Elemér, Kv. 1939. 2. kiadás 1942); 2. Kibédi Péterfi Károly Esztétikája (sajtó alá rendezte Kristóf György, Kv. 1940); 3. Egy *erdélyi muzsikus vallomásai. Ruzitska György emlékezései az 1856. évből (sajtó alá rendezte Lakatos István, Kv. 1940. 2. kiadás 1944); 4. Felsőcsernátoni Bod Péter önéletírása (fordította Valentiny Antal, bevezeti *Jancsó Elemér, Kv. 1940. 2. kiadás 1945); 5. Oroszhegyi Józsa: Román élet (sajtó alá rendezte Bíró Sándor, Kv. 1942); 6. Lakatos István: Székelyudvarhely legrégibb leírása (latinból fordította és bevezette Jaklovszky Dénes, Kv. 1942); 7-8. Jánosfalvi Sándor István: Székelyhoni utazás a két Homoród mellett I-II. (sajtó alá rendezte és bevezette Benczédi Pál, Kv. 1942); 9-10. Nagyenyedi Demokritus, Hermányi Dienes József kéziratos gyűjteménye 1762-ből (sajtó alá rendezte György Lajos, Kv. 1943); 11. Bölöni Farkas Sándor: Nyugateurópai utazás (sajtó alá rendezte *Jancsó Elemér, Kv. 1943); 12-13. Wesselényi Miklós: Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében I-II. (sajtó alá rendezte Gál István, 1944); 14. Benkő József: Udvarhely megye leírása (fordította és sajtó alá rendezte Szabó András, Kv. 1944); 15. Bölöni Farkas Sándor: Az új *Erdély hajnalán. Naplótöredék 1835-1836-ból (sajtó alá rendezte *Jancsó Elemér, Kv. 1944); 16-17. Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek (sajtó alá rendezte Kristóf György, Kv. 1944); 18. Páter Pál, id. Pataki István, Gyergyai Pál, Füzéri György: Kolozsvár leírása 1734-ből (fordította és bevezette Markos Albert, Kv. 1944). Az egyes kötetek hatékonyságát nagyban emelte a bevezető tanulmány és a szakszerű jegyzetapparátus.

Az utolsó kötetek fülszövege szerint 1944-ben előkészületben volt további öt mű: Bölöni Farkas Sándor angliai útinaplója, Bolyai János Appendixe, Apáczai Csere János összes művei három kötetben, Fogarasi Sámuel naplója és Bisztray Károly visszaemlékezései két-két kötetben.

Szta (Szabó T. Attila): Erdélyi Ritkaságok. *Erdélyi Múzeum 1944/1-2.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük