Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Valentiny Antal (Samac, 1883. ápr. 1. – 1948. jún. 26. Kv.) – nyelvész, bibliográfus, könyvtártudományi szakíró. Középiskoláit Kalocsán és Szegeden végezte, majd a kolozsvári egyetem bölcsészkarán tanult 1901–1905 között, s itt görög–latin és történelem szakos diplomát (1909), később doktorátust szerzett (1941). 1903-tól az Egyetemi Könyvtár munkatársa: díjnok, könyvtári segédtiszt (1908), könyvtártiszt (1910). Az I. világháborúban orosz hadifogságba esett; hazatérte után a román hatóságok is megtartották állásában; fő­könyvtárosként az intézet harmadik, majd második tisztségviselője volt. A bécsi döntést követően a visszatérő magyar egyetem keretében 1940. okt. 19-én a könyvtár igazgatójává nevezték ki. Rá hárult a 22 éves román fennhatóság idején megjelent magyarországi kiadványok pótlása a Közgyűjtemények Országos Felügyelősége segítségével. 1942-ben nyugdíjazták. Az egyetem utolsó, 1944–45-ös tanévében, majd az 1945-ben megalakuló Bolyai Tudományegyetemen a klasszika-filológia helyettes tanára volt.

Munkásságának egyik területe a szótár- és nyelvtanírás. Az 1920-as években, a román nyelv kötelező elsajátításának első időszakában Victor Cheresteşiuval román–magyar és magyar–román szótárak sorozatát szerkesztette, a kisméretű iskolai szótártól a háromkötetes kéziszótárig. A szótárak használatát kiegészítő kötetük (Tüzetes román alaktan. Kimerítő nyelvtani példatár. Kv. 1924) kézikönyvnek számított.

Másik munkaterülete a *bibliográfiák, repertóriumok összeállítása volt. Elhunyt kollégájától, Ferenczi Miklóstól átvette az erdélyi/romániai magyar irodalom *bibliográfiája évenkénti összeállításának feladatát, s az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatban jelentette meg a könyvészeti kimutatásokat. Ő állította össze és adta ki az Erdélyi Tudományos Füzetekben az 1933–39-es évek romániai magyar irodalmának éves *bibliográfiáit (Kv. 1934–39), valamint Emil Racoviţă professzor útmutatásai szerint a Kolozsváron található tudományos és orvosi folyóiratok katalógusát (Catalogul revistelor ştiinţifice şi medicale din Cluj. Kv. 1926). Az *Erdélyi Múzeum-Egyesület három­negyedszázados tudományos működése 1859–1934 c. ünnepi kiadvány részére elkészítette Az *Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványainak könyvészeti leírását 1859-től 1934-ig terjedően. Ugyancsak ő állította össze Entz Gézával Az *Erdélyi Múzeum név- és szakmutatóját (Kv. 1942). Ő volt az összegyűjtője a Századok pótfüzeteként megjelent Magyar történeti *bibliográfia az 1938. évről (Bp. 1939) román nyelvű anyagának, és ő állította össze az EME kiadásában megjelent kötet, A torockószent­györgyi Thorotzkay család levéltára (Kv. 1944) regesztáit. *W. Kovács András az ő levéltári munkáját is felhasználva jelentette meg A Wass család cegei levéltára c. kiadványt (Kv. 2006).

Fontosabb művei: Román–magyar és magyar–román szótár (Ferenczi Miklós és Cheresteşiuné H. Margit közreműködésével, Victor Cheres­teşiu szerkesztésében, Kv. 1925, 1927, 1928); Román–magyar szótár V. Cheresteşiu – Déri Gy. – M. Geor­gescu-Tistu román nyelvkönyveihez (szerk., uo. é. n.); Pótkötet a román–magyar és magyar–román szótárhoz (munkatársként többekkel, V. Che­resteşiu szerkesztésében, uo. 1937); Egyetemi Könyvtár. Beszámoló a kolozsvári *Ferenc József Tudományegyetem 1940–41. tanévi működéséről (uo. 1942).

Szta [Szabó T. Attila]: V. A. *Erdélyi Múzeum 1943.

(G. Gy.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük