Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Sándor István (Nv., 1927. máj. 16.) – orvosi szakíró, közíró. ~ János (1888) fia. Középiskoláit szülőváro­sában, a *Kecskeméti Lipót Líceumban végezte; a deportálásból hazatérve érettségi vizsgát Kolozsváron *tett (1945). Egyetemi tanulmányait a marosvásárhelyi OGYI-n, általános orvosi szakon folytatta (1946–51), orvosi oklevelet 1951-ben kapott. Ugyanitt 1948-tól díjtalan gyakornok, majd tanársegéd (1951–53). Ezután a temesvári Orvostudományi Intézet kórbonctani tanszékén aspiráns, tanársegéd (1954–58), a Román Akadémia temesvári kutatóbázisának fejlődéstani laboratóriumában főkutató (1956–63), osztályvezető (1963–70), majd 1970-től a Közegészségügyi Központ Fejlődéstani Laboratóriumának vezetője, 1990-től a Temesvári Mezőgazdasági Egyetem Állattenyésztési Karán egyetemi tanár. Az orvostudományok doktora (1956), doktor-docens (1974), a Román Orvosi Akadémia tagja (1991).

Kutatási területe a kísérletes fejlődéstan és teratológia. Több mint 200 dolgozat és oktatófilm szerzője, melyekben az embrió reakciókészségével, az embrióátültetéssel, a fejlődési rendellenességek és alkohol okozta embrió- és fetopátia kérdésével, valamint a központi idegrendszer kóros fejlődésével foglalkozott. Eredményeiről hazai (Studii şi Cercetări de Ştiinţe Medicale, Revue de Morphologie, Revue Roumaine de Embriologie, Orvostudományi Értesítő) és külföldi (Acta Morphologica Acad. Sci. Hung., Kísérletes Orvostudomány, Acta Biol. Acad. Sci. Hung., Research Film-Göttingen) folyóiratokban számolt be.

Tudománynépszerűsítő cikkei jelentek meg *A Hét, Korunk, *Igaz Szó és a *temesvári Új Szó hasábjain; az utóbbiban rendszeresen közölt színi- és filmkritikákat is.

Társszerzője az Általános kórbonctani jegyzet I. és II. kötetének és a Részletes kórbonctani jegyzet I. kötetének (kőnyomatos egyetemi jegyzet, Mv. 1952–53). Fejezetet írt a Probleme de morfopatologie (Buk. 1953), a Die heutige Stellung der Morphologie in Biologie und Medizin (Berlin 1968), az Advances in Teratology. IV. (London 1970), a Drugs and Fetal Development (New York, London 1972), a Vertebrate Limb and Somite Morphogenesis (Cambridge 1977), az Advances in the Study of Birth-defects (London 1979), az Advanced Concepts in Alcoolism (Oxford, Frankfurt 1984), a Die Alkohol-Embryopathie (Frankfurt am Main 1987) és az Orvostudomány aktuális kérdései (Bp. 1989) c. gyűjteményes kötetekbe.

Önálló munkái: Într-o picătură de sânge (Buk. 1962 = Natura fără taine); Viaţa nu începe la naştere (uo. 1965); A szövetek és szervek átültetése (uo. 1966); Transplantări de ţesuturi şi organe (uo. 1968); Mal­formaţii şi monştri. Legenda şi adevăr (uo. 1970); Viaţa dinaintea naşterii (Tv. 1974); Az egysejttől a többszervig (Kv. 1974); Embriologie şi terato­logia experimentală a mamiferelor de laborator (társszerzőkkel, Buk. 1984. Az Akadémia Victor Babeş-díjával kitüntetett mű); Alcoolul – inamic al vieţii care se naşte (uo. 1988); A korai embrionális fejlődés patológiája (Bp. 1989); Embrio- şi fetopatologie alcoolică (Buk. 1992).

Szépirodalmi kötete: Nyitott szemmel. Úti jegyzetek (uo. 1981).

Több száz írása jelent meg a temesvári sajtóban, valamint a Korunk, *A Hét, az *Igaz Szó, a Ştiinţă şi Tehnică c. folyóiratokban, a *Franyó Zoltán Irodalmi Kör Lépcsők c. antológiájában.

Szerkesztőbizottsági tagja volt a Revue Roumaine de Morphologie, Physiologie et Embriologie c. folyóiratnak.

Több hazai és külföldi tudományos társaság tagja. A Societatea Naţională de Biologie Celulară alelnöke, az European Teratology Society vezetőségi tagja (1972–74), az International Society of Developmental Biologists tagja, az EME Orvostudományi Szakosztályának választmányi tagja (1990–92).

1990–92 között az RMDSZ temesvári szervezetének elnöke volt.

Szabó Zsigmond: Az élet csírájáról. *A Hét 1975/32. – Bakk Miklós: Kutatók – hátrányos helyzetben. *A Hét 1990/31.

(P. H. M.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük