Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Hírnök, A kéthetenként, majd havonta megjelenő társadalmi és művészeti folyóirat; P. Trefán Leonárd egy általa 1903-ban alapított római katolikus hitbuzgalmi közlönyből alakította át az 1921. évfolyam 7. számától fogva. A szerkesztés munkájában hosszabb-rövidebb ideig részt vett P. Boros Fortunát, Pap-Jánossy Béla, P. *Németh Gellért és Petres Kálmán is. Utolsó évfolyama az 1942-es.

Állandó rovatai közül az "Ismeretterjesztő cikkek, tanulmányok" a legtartalmasabb, színvonalát a romániai magyar művelődési élet jeles szakembereinek közreműködése biztosította. Munkatársai közé tartozott többek közt Balogh Ernő, Bíró Vencel, Bitay Árpád, Buday Árpád, György Lajos, Hirschler József, Juhász Kálmán, Kelemen Lajos, Kristóf György, Márki Sándor, Roska Márton. Hasonló felekezetfelettiség jellemzi főként a 20-as években a folyóirat szépirodalmi anyagát is: hasábjain gyakran találkozunk Gyallay Domokos, Gyalui Farkas, *S. Nagy László és *Szombati-Szabó István írásaival. Ez a szélesebb perspektíva azonban fokozatosan a kortárs katolikus irodalom ismertetésére szűkült. A törekvést hazai viszonylatban Dsida Jenő, Flórián Tibor, Hanzéros Géza, *Kiss Jenő és *Pakocs Károly, európai tekintetben Paul Claudel, Giovanni Papini, Rónay György, *Thurzó Gábor neve fémjelzi.

Figyelemre méltó következetességgel vállalkoztak a munkatársak elsősorban Józsa János, Jaklovszky Dénes, *Khell István a román és orosz irodalom klasszikusainak bemutatására. A Szemle-rovat irodalmi, színházi és képzőművészeti bírálatainak hangvételét P. *Jánossy Béla és *Szopos Sándor konzervativizmusa határozza meg, amíg azonban P. Jánossy polemikus célzatú kirohanásai a *Napkelet és az *Erdélyi Helikon irányvonala s egyes írók, így *Tamási Áron ellen legfeljebb a két világháború közötti állapotok kórtünete, addig *Szopos Sándor művészetelméleti eszmefuttatásai nem egy reprezentatív életmű jobb megértését segítik elő.

Ikonográfiai szempontból a számos író- és művészportré, valamint Hankó János, *Szopos Sándor és Tóth István könyvgrafikái emelik a lap dokumentáris értékét.

Sorozatot adott ki A Hírnök Könyvei címmel (192729), s rendszeresen megjelentette A Hírnök Zsebnaptára c. kiadványt (193040).

(K. K.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük