Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Kerekes Jenő (Kolozsvár, 1919. júl. 13.) jogi és közgazdasági szakíró. Középiskoláit szülővárosa Református Kollégiumában végezte (1937), ugyanitt az egyetemen jogi és államtudományi doktorátust szerzett (1942). Joggyakornoki és bírói működése után az MNSZ jogi osztályának munkatársa. 1949-től a Bolyai Tudományegyetem, ill. BabeşBolyai Egyetem jog- és közgazdasági karán előadótanár, közben tanszékvezető (196671).

Első írását a *Március *főiskolás lap közölte (1943). Publicisztikai cikkei a jog és közgazdaság köréből napilapok (Világosság, Igazság, Romániai Magyar Szó, Előre, Megyei Tükör, Făclia) és folyóiratok (Utunk, A Hét, Művelődés, Tribuna) hasábjain jelentek meg. Szaktanulmányait a Probleme Economice, Korunk, Revista Economică, Studia Universitatis BabeşBolyai s a budapesti Jogtudományi Közlöny, valamint bukaresti, iaşi-i és craiovai gazdaságtudományi gyűjteményes kötetek közlik. Az Időszerű közgazdasági kérdések c. kötetben (1955) jelent meg két, Kecskés Józseffel közösen írt tanulmánya A helyiipar fejlődése a Magyar Autonóm Tartományban és A munkanapfényképezés és önfényképezés címmel; A Román Népköztársaság Alkotmánya c. kötetben (1957) a választási rendszerről ír. Jogi szaktanulmányai a munkajog és a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jog kérdéseit ölelik fel, közgazdasági szaktanulmányaiban főleg az ipargazdaságtan, vállalatszervezés és munkaszervezés foglalkoztatja, figyelmet fordítva a munkajavadalmazásra és az anyagi érdekeltségre, valamint a munkaerőképzésre és a munkaerő hatékony felhasználására. Munkái: Ipargazdaságtan (egyetemi jegyzet, 1950); A mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak jogai és kötelességei (Jogi Kiskönyvtár 8. 1957, németül 1958); Az RNK bírósági és ügyészségi szervezeti joga (egyetemi jegyzet, 1958); Economia şi organizarea ştiinţifică a muncii III. (egyetemi tankönyv, 1974, újabb kiadása 1976); társszerzője az Organizarea şi planificarea unităţilor industriale (1977) és Economia şi organizarea ergonomică a muncii (1981) c. egyetemi tankönyveknek, számos példatárnak és esettanulmánynak.

Kerekes Jenő (Kolozsvár, 1919. júl. 13. – 2006. máj. 24., Kolozsvár) – jogi és közgazdasági szakíró. Középiskoláit szülővárosa Református Kollégiumában végezte (1937), ugyanitt az egyetemen jogi és államtudományi doktorátust szerzett (1942). 1943-44-ben törvényszéki, 1945-46-ban ítélótáblai jegyző Kv.-on, 1946-ban járásbíró Topánfalván, majd 1947-48-ban az MNSZ jogi irodájának vezetője Bukarestben. 1949-től a Bolyai, ill. Babeş–Bolyai Tudományegyetem jog- és közgazdasági karán egyetemi docens, közben tanszékvezető (1970–80), 1984-es nyugdíjazása után is tovább tanított. 1993-tól a nv.-i Sulyok István Főiskolán, a kv.-i Dimitrie Cantemir Magánegyetemen, 1995-től a Gábor Dénes Informatikai Főiskola kv.-i kihelyezett fakultásán oktatott.

Első írását a Március főiskolás lap közölte (1943). Publicisztikai cikkei a jog és közgazdaság köréből napilapok (Világosság, Igazság, Romániai Magyar Szó, Előre, Megyei Tükör, Făclia) és folyóiratok (Utunk, A Hét, Művelődés, Tribuna) hasábjain jelentek meg. Szaktanulmányait a Probleme Economice, Korunk, Revista Economică, Studia Universitatis Babeş–Bolyai s a budapesti Jogtudományi Közlöny, valamint bukaresti, iaşi-i és craiovai gazdaságtudományi gyűjteményes kötetek közlik. Az Időszerű közgazdasági kérdések c. kötetben (1955) jelent meg két, Kecskés Józseffel közösen írt tanulmánya A helyiipar fejlődése a Magyar Autonóm Tartományban és A munkanapfényképezés és önfényképezés címmel; A Román Népköztársaság Alkotmánya c. kötetben (1957) a választási rendszerről ír. Jogi szaktanulmányai a munkajog és a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jog kérdéseit ölelik fel, közgazdasági szaktanulmányaiban főleg az ipargazdaságtan, vállalatszervezés és munkaszervezés foglalkoztatja, figyelmet fordítva a munkajavadalmazásra és az anyagi érdekeltségre, valamint a munkaerőképzésre és a munkaerő hatékony felhasználására.

 

Önálló kötetei

Ipargazdaságtan (egyetemi jegyzet, 1950); A mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak jogai és kötelességei (Jogi Kiskönyvtár 8. 1957, németül 1958); Az RNK bírósági és ügyészségi szervezeti joga (egyetemi jegyzet, 1958); Economia şi organizarea ştiinţifică a muncii III. (egyetemi tankönyv, 1974, újabb kiadása 1976); társszerzője az Organizarea şi planificarea unităţilor industriale (1977) és Economia şi organizarea ergonomică a muncii (1981) c. egyetemi tankönyveknek, számos példatárnak és esettanulmánynak.

 

Gyűjteményes kötetekben

Aspecte ale dezvoltării industriei României în perioada interbelică. In: Studii de istorie a economiei şi gîndirii economice româneşti. Kv. 1979; A Jog- és Közgazdaságtudományi Kar, 1945–1959. In: A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem megszüntetésének 40. évfordulóján (szerk. Faragó József et al. Bp. 1999); Kovrig Béla, 1901–1962; A közgazdasági oktatás története Erdélyben. In: Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából: XIX–XX. század (fel. szerk. Somai József. Kv. 2001–2004); Erdélyi magyar közgazdaságtudomány. In: Tizenkét év (szerk. Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Kv. 2002); Jogász- és közgazdászképzés a Bolyai Tudományegyetemen. In: Egyetem az idő sodrásában (szerk. Veress Károly. Kv. 2006); Az iskolaszövetkezetek múltjából Erdélyben. In: Szövetkezetek Erdélyben és Európában (fel. szerk. Somai József. Kv. 2007)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük