Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Móricz Zsigmond Kollégium főiskolás diákközösség Kolozsvárt 1945 és 1948 között, amely a szegénysorsú paraszt, *munkás és értelmiségi *fiatalok tanulását segítette elő ingyenes bentlakással s olyan nevelési formák között, melyek új, népi szellemű szakértelmiség kialakulását tették lehetővé. Fenntartója a Bolyai Tudományegyetem királyi megerősítése után az egyetem lett, de a ~ ebben a helyzetben is megőrizte autonómiáját. A ~ *mintájára több más kolozsvári és más városokbeli *népi kollégium is létesült az MNSZ segítségével. A felvételeket gondos tehetségkutatás előzte meg. A kollégiumi előadásokra és szemináriumokra vendégelőadóként az erdélyi magyar közélet tudományos, irodalmi és művészeti személyiségeit hívták meg. A ~ tanár-elnöke László Gyula, tanár-igazgatója Imreh István, tanulmányi vezetője *Faragó József, diákigazgatója (1947-ig) *Katona Szabó István volt.

A ~ nak könyvkiadója is volt, ezt *Faragó József irányította. Itt jelentek meg romániai kiadásban a magyarországi népi írók: Erdei Ferenc A magyar társadalom, Illyés Gyula Honfoglalók között és Egy év, Jócsik Lajos Magyar *szabadság világszabadság c. munkái; lapok Petőfi naplójából A nagyapa címmel 1945-ben. Ugyanebben az évben romániai szerzőktől kiadták *Benczédi Sándor mesejátékait A csillagszemű juhász, Bözödi György novelláskötetét Rebi néni feltámadása címmel, s Nagy Istvántól A kövérek százada c. füzetet, 1946-ban már csak *mindössze egy verseskötet jelent meg Kínai császár c. alatt Kiss Jenőtől. *Mindezek címlapján cégjelzésként a kollégium székhelyének, Mátyás király óvári szülőházának képe szerepelt.

A ~ belső *demokráciája, önnevelő és társas pedagógiája, a kisebbségi szükségletekhez alkalmazkodó reálpolitikája rendkívül serkentő hatással volt nemcsak tagjaira, hanem kisugárzott a II. világháborút követő egész új nemzedék értelmiségi alakulására is. Soraiból számos író, irodalomtörténész, kutató, egyetemi tanár és vezető szakértelmiségi került ki. A kollégisták levele az I. Ferdinand-Egyetem román diákjaihoz s a *mintául szolgáló budapesti Györffy István Kollégiumhoz jelentős szerepet játszott a román-magyar megbékélés és demokratikus összefogás erősítésében.

A ~ 1948-ban szűnt meg az iskolák és bentlakások államosításával.

(K. Sz. I.)

Egyetemi ifjúságunk köszönetet mond a *munkásságnak. Munkaközösségeket állított fel a Móricz Zsigmond Kollégium. *Világosság 1945. jún. 2. Sütő András: Népi kollégisták. *Utunk 1948/2; uő. Tűzfelelősök. Új Tükör, Bp. 1976/52. Kovács András: Egy film forrásvidéke. Bp. 1972. 72-76. Sej, a *mi lobogónkat fényes szelek fújják… Népi kollégiumok 1939-1949. Akadémiai Kiadó, Bp. 1977. 287-90. Imreh István: A Móricz Zsigmond Kollégium ébresztése. *Korunk 1979/5. *Katona Szabó István: A nagy remények kora (Erdélyi *demokrácia 1944-1948). Bp. 1990. I. 185-90.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük