Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Ősz János (Magyarkirályfalva, 1863. dec. 26. 1941. febr. 7. Marosvásárhely) népmesegyűjtő. Tanítóképzőt és vincellériskolát Nagyenyeden végzett (1884), felekezeti tanítóként kezdte pályáját Kibéden. 1901-től állami tanító Küküllőpócsfalván. 1919-ben lévita-lelkészi diplomát szerzett Kolozsvárt, s falujában a magyar református elemi iskolában tanított nyugalomba vonulásáig (1933), majd Marosvásárhelyen élt.

A Magyar Nyelvőrben és az Ethnographiában néprajzi jelenségekről számolt be, meséket, anekdotákat, közmondásokat, táncszókat közölt. Kibédi tanító korában figyelt fel az egyszerű *mesemondók szavára, s az általa lejegyzett 23 mesével elnyerte a KZST népmesepályázatát (1897). A pályázat anyaga azonban sokáig hevert a KZST irattárában, csak *Berde Mária egy mesekötetében és az *Erdélyi Helikon hasábjain jelent meg belőle néhány mese. Pályadíjnyertes gyűjteménye csak halála után került kiadásra az ESZC könyvsorozatában.

A csudatáska címmel megjelent posztumusz kötet bevezetésében Kovács László a mesék vándorlásával foglalkozva írja: "… a népek közötti nagy csereberével s a mesekölcsönzésekkel foglalkozó tudós bizonyára sok érdekes megfigyelést tehet majd Ősz János székely népmeséiben is […] Az egyik mese például remek jelenettel, külön előzmény-mesével indul el a korondi fazekasok piacáról, s egyszerre csak észrevétlenül beletorkollik egyik híres európai író ismert meséjébe…"

Kis-Küküllő-völgyi népmeséiből *Berde Mária, *Faragó József is közreadott válogatást.

Kötetei: Marosszéki székely népmesék (Bp. 1917); A szép királyfi (székely népmesék, Mv. 1940); A csudatáska (Eredeti székely népmesék. Kovács László bevezetőjével, Kv. 1941); Az élet vize (Kis-Küküllő-völgyi népmesék Ő. J. gyűjteményéből *Faragó József válogatásában, 1969).

Beke Ödön: Egy falusi tanító élettörténetéhez. *Erdélyi Helikon 1942/4. *Faragó József: A mesegyűjtő Ő. J. *Igaz Szó 1967/8. Könczei Ádám: Ő. J. hagyatéka. *Utunk 1967/8; uő: Egy elrajzolt pályakép (*Faragó József írásáról). *Igaz Szó 1968/2. Ráduly János: Példaképünk: Ő. J. *Falvak Dolgozó Népe 1970/43. A Helikon és az *Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája. I-II. (1979). Ő. J. levelezése meséinek kiadása tárgyában; részletes önéletrajza (II. 249-250).

(B. E.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük