Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület rövidítve *EMKE 1885. ápr. 12-én alakult Kolozsvár központtal az 1861 óta működő nagyszebeni ASTRA (Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi *Cultura Poporului Român), az erdélyi románság *művelődési szervezete mintájára, társadalmi összefogás révén, az erdélyi magyarság közművelődésének és népjólétének fejlesztése céljából. Az I. világháborúig alapító és rendes tagjainak száma mintegy húszezerre gyarapodott, tevékenysége 16 vármegyére terjedt ki. Működésének első három évtizedében 268 népiskolát, 77 óvodát, árvaházat, Algyógyon földművesiskolát, 214 nép- és 24 katonai könyvtárat tartott fönn; 431 községben 12 ezer írástudatlant oktatott, olvasó- és dalosköri, ifjúságnevelő mozgalmat indított. Ipar- és földbirtokpolitikai szerepet is vállalt: elsőként hozott létre Erdélyben ipari, fogyasztási és hitelszövetkezeteket. Mintegy 80 irodalmi, történelmi, tudományos ismeretet terjesztő kiadványa közül az erdélyi Úti-kalauz (*Sándor József és *Merza Gyula szerkesztésében, 1891) és a négyféle kiadásban 19 000 példányban terjesztett EMKE-daloskönyv (összeállította Deák Gerő, 1892-1904) volt a legnépszerűbb. A helyiipar fejlesztése érdekében nemzetiségi különbségtevés nélkül tevékenykedett.

Az ~ közadakozásból gyűlt vagyona az I. világháború után a hadikölcsön s földbirtokainak az agrárreform javára történt kisajátítása következtében elveszett. Bár jogi személyiségét a tőkés-földesúri Romániában újra megszerezte, egy évtizedig alapszabályait nem hagyták jóvá, így tevékenysége szűk körre korlátozódott, a 30-as évektől viszont működése gazdagabban bontakozott ki. Évtizedeken át vezetője *Sándor József, az *OMP bukaresti szenátora. Az 1941-es márc. 15-i kolozsvári ünnepséget, ahol tüntetés zajlott le a hitlerista háborús politika és terjeszkedés ellen, az *EMKE hagyományos kereteiben népművelő szerepet vállaló munkásértelmiségi csoport (Balogh Edgár, Jordáky Lajos, Józsa Béla, Nagy István) szervezte. Az itt demokrata szellemű beszédet mondó *Sándor Józsefet egy szervezett jobboldali támadás rövidesen leszorította az élről, s az *EMKE demokratikus újjászervezésére csak a felszabadulás után, 1944 végén került sor. *Sándor József újjáválasztott elnök mellett a főtitkári tisztet *Kiss Jenő vállalta, s az új ~ megkezdte népszerű könyvek kiadását: többek közt 1945-ben Nagy István Özönvíz előtt c. drámáját, Bözödi György Erdély szabadságharca c. 1848-49-es irat-, levél- és cikkgyűjteményét (Balogh Edgár előszavával) és Műkedvelők színháza c. alatt Csokonai, Szemere György, Móricz, Tömörkény és Tamási egy-egy egyfelvonásosát. Az ~ ügykörét 1946-ban az MNSZ közművelődési osztálya, majd a *művelődés szocialista állami szervei vették át.

(K. Á.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük