Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Farczády Elek (Marosvásárhely, 1890. ápr. 9. 1974. febr. 6., Marosvásárhely) történész. Elemi és középiskoláit a marosvásárhelyi ref. kollégiumban, a felsőfokúakat mint Eötvös-kollégista a budapesti tudományegyetemen, majd a párizsi Sorbonne-on és az École Nationale des Chartes nevű diplomatikai és paleográfiai főiskolán végezte. Budapesten 1912-ben doktorált Az erdélyi vajdák igazságszolgáltatási hatásköre c. értekezésével. Gyergyószentmiklóson, majd szülővárosában középiskolai tanár, 1941-től a szakoktatás tankerületi előadója, tanügyi tanácsos, 1946-ban a kereskedelmi *líceum élére kerül. Hosszú időn át a KZST titkára és jegyzőkönyvvezetője (1923-40). 1951-ben a Bolyai Dokumentációs Könyvtár igazgatójává nevezik ki: szakértelmének és szívós munkabírásának köszönhető a Bolyai-múzeum és -könyvtár új elhelyezése a Teleki-téka épületében. 1956-ban a Bolyai Farkas-centenárium ünnepi szónoka, 1957-ben a Kelemen-emlékkönyvben a Bolyai-könyvtár történetét és értékeit ismerteti. Művelődéstörténeti és irodalomtudományi tanulmánnyal már a *Zord Idő hasábjain jelentkezett (1921), az 50-es évek óta az *Utunk, Művelődés, Művészet, Könyvtárosok Tájékoztatója, *Korunk, Magyar Nyelv (Bp.) közli írásait. 1961-ben nyugalomba vonult, de levéltári kutatómunkásságával továbbra is számos adatot szolgáltatott az orvostörténeti tanszék működéséhez. Összegyűjtötte a marosvásárhelyi várépület restaurálási munkálataihoz szükséges adatokat is. Jelentős műve Szabó T. Attilával közösen az ötödik magyar nyelvemlék közlése (A Marosvásárhelyi Sorok. Akadémiai Kiadó, 1957; lényegesen átdolgozott és bővített új kiadása A Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi Glosszák, 1973).

Bárczi Géza-Benkő Loránd: A Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák. Magyar Nyelv, Bp. 1958/1. Márton Gyula: Ötödik nyelvemlékünk. *Korunk 1958/2. Benkő Samu: Köszöntő F. E. 80. születésnapjára. *Korunk 1970/4; uő: A vásárhelyi nyelvemlékről. *Utunk 1974/4. Izsák József: F. E. 80 éves. *Igaz Szó 1970/4. Szabó T. Attila: Egy emberélet az emlékezés fényében. *A Hét 1974/11.

Farczády Elek (Marosvásárhely, 1890. ápr. 9. − 1974. febr. 6., Marosvásárhely) történész. Elemi és középiskoláit a marosvásárhelyi ref. kollégiumban, a felsőfokúakat mint Eötvös-kollégista a budapesti tudományegyetemen, majd a párizsi Sorbonne-on és az École Nationale des Chartes nevű diplomatikai és paleográfiai főiskolán végezte. Budapesten 1912-ben doktorált Az erdélyi vajdák igazságszolgáltatási hatásköre c. értekezésével. Gyergyószentmiklóson, majd szülővárosában középiskolai tanár, 1941-től a szakoktatás tankerületi előadója, tanügyi tanácsos, 1946-ban a kereskedelmi líceum élére kerül. Hosszú időn át a KZST titkára és jegyzőkönyvvezetője (1923–40). 1951-ben a Bolyai Dokumentációs Könyvtár igazgatójává nevezik ki: szakértelmének és szívós munkabírásának köszönhető a Bolyai-múzeum és -könyvtár új elhelyezése a Teleki Téka épületében. 1956-ban a Bolyai Farkas-centenárium ünnepi szónoka, 1957-ben a Kelemen-emlékkönyvben a Bolyai-könyvtár történetét és értékeit ismerteti. Művelődéstörténeti és irodalomtudományi tanulmánnyal már a Zord Idő hasábjain jelentkezett (1921), az 50-es évek óta az Utunk, Művelődés, Művészet, Könyvtárosok Tájékoztatója, Korunk, Magyar Nyelv (Bp.) közli írásait. 1961-ben nyugalomba vonult, de levéltári kutatómunkásságával továbbra is számos adatot szolgáltatott az orvostörténeti tanszék működéséhez. Összegyűjtötte a marosvásárhelyi várépület restaurálási munkálataihoz szükséges adatokat is. Jelentős műve Szabó T. Attilával közösen az ötödik magyar nyelvemlék közlése (A Marosvásárhelyi Sorok, 1957; lényegesen átdolgozott és bővített új kiadása A Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi Glosszák, 1973).

 

Munkái: Az erdélyi vajdák igazságszolgáltatási hatásköre és működése az első erdélyi unió, 1437 előtt. Bp., 1912. − A marosvásárhelyi m. kir. állami kereskedelmi középiskola (… évfolyam: felső kereskedelmi iskola) évkönyve az … iskolai évről, az iskola fennállásának … évében és a marosvásárhelyi kereskedő tanonciskola jelentése (közzéteszi F. E.) Maros-vásárhely, 1941. − A marosvásárhelyi sorok (közzéteszi F. E. és Szabó T. Attila.) Buk., 1957. – A Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi Glosszák (bev., jegyz. F. E. és Szabó T. Attila) Buk., 1973. − A marosvásárhelyi református egyházközség élete, 1556-1948. Marosvásárhely, 2000.

Gyűjteményes kötetekben és folyóiratokban: A marosvásárhelyi Bolyai tudományos könyvtár. In: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kv., 1957. – Bolyai Farkas élete és munkássága. Marosvásárhely, 1957 − Antalffy Endre (1877−1958). Igaz Szó 1958/2. − A Bolyai-kultusz története és a marosvásárhelyi Bolyai-múzeum. Korunk, 1960/1. − Adatok a vártemplom órájának történetéhez. In: A gyógyítás múltjából : emlékkönyv Spielmann József orvostörténész születésének 90-ik évfordulójára. Marosvásárhely, 2008.

 

Irodalom

Bárczi Géza-Benkő Loránd: A Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák. Magyar Nyelv, 1958/1. – Márton Gyula: Ötödik nyelvemlékünk. Korunk 1958/2. – Benkő Samu: Köszöntő F. E. 80. születésnapjára. Korunk 1970/4; uő: A vásárhelyi nyelvemlékről. Utunk 1974/4. – Izsák József: F. E. 80 éves. Igaz Szó 1970/4. – Szabó T. Attila: Egy emberélet az emlékezés fényében. A Hét 1974/11.

    

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük