Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Magyar Dolgozók Szövetsége (betűszóval MADOSZ) az *OMP ellenzéke, 1934. aug. 13-20-án tartott marosvásárhelyi értekezletén alakult önálló politikai szervezetté. Lapjai a *Székelyföldi Néplap (1934-35), majd az *Erdélyi Magyar Szó (1939-40). Elnöke Kurkó Gyárfás, főtitkára Bányai László.

A ~ olyan nemzetiségi politikát hirdetett, amely a román baloldali erőkkel karöltve küzdött az általános szabadságjogokért, köztük elsősorban a nemzeti jogegyenlőségért. Akcióprogramjában mindenkor a széles magyar néptömegek konkrét szociális és kulturális követeléseiért lépett fel.

Része volt a *Vásárhelyi Találkozó (1937) létrejöttében. Ezt követően a ~ Brassóban tartott országos nagygyűlése a *magyar kisebbség belső demokratikus kibontakozását, a román demokráciával való összefogást és a nemzetiségi jogok érvényesítését hirdette meg.

A királyi diktatúrában (1938-40) illegalitásba szorulva a növekvő magyar és román nacionalizmussal szemben a ~ országos Petőfi-ünnepségekkel, a *Népi *Toll Versenye megszervezésével és népi találkozókkal mozgósította a romániai magyar antifasiszta erőket. 1944 februárjában felhívást adott ki Dél-Erdélyben az Antonescu-rendszer parancsuralma ellen. 1944. okt. 16-án Brassóban tartott országos értekezletén a *romániai magyarság népi szervezetévé szélesült ki, s felvette a *Magyar Népi Szövetség nevet.

(B. E.)

Mit kíván másfél millió magyar? Röpirat. Brassó 1937. Bányai László: Harminc év. Jegyzetek a *romániai magyarság múltjáról. 1949. 46-83; uő. Válaszúton. Önéletrajzi jegyzetek. 1980. 156-58. Csatári Dániel: Forgószélben (Magyar-román viszony 1940-1945). Bp. 1968. 21-25. Demeter János: Századunk sodrában. 1975. 208, 212-13. Balogh Edgár: Szolgálatban. Emlékirat. 1978. 63-67.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük