Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Mandics György (Temesvár, 1943. jan. 4.) költő, író, publicista. *Veress Zsuzsanna írónő férje. Középiskolát szülővárosában végzett (1961), ugyanott az egyetem matematika-mechanika és matematika-fizika szakán szerzett diplomát (1966). Pályáját a Temes megyei Újváron kezdte (1967-68), Zsombolyán líceumi tanár (1968-72), majd a Facla Könyvkiadó magyar szerkesztője, 1985-től a temesvári *Szabad Szó belső munkatársa; az 1989-es fordulat óta a *Temesvári Új Szó szerkesztője.

Első írását a *Szabad Szó közölte (1961). A Vitorla-ének s a bánsági Egy szelet fény c. antológiákban verseivel jelentkezett (1967). Forrás-kötete, a Gyönyörű gyökerek (1968) ugyancsak a költőt mutatja be. A megtalált anyaföld (1976) c. verseskötetéről írja Szentmihályi Szabó Péter: "Költészetének gondolatisága úgy rejtvényszerű, hogy feloldható, úgy avantgard, hogy a blöffnek és az eredetieskedésnek árnyéka sem fér hozzá." A kulcsot a hermetikus líra felfejtéséhez maga a költő adja meg Ion Barbu román író Joc secund c. kötetének új költészetvizsgálati módszerrel történt elemzésével a Harmad játék (Tv. 1977) c. munkájában, ahol a költő teljes nyelvi univerzumának tanulmányozása után kiszűri azokat a metanyelvi kategóriákat, melyek körül a költő gondolatai forognak. Ez a saját szavaival "szemantikai univerzum elemzésé"-nek nevezett módszer élénk vitát váltott ki *mind román, *mind magyar irodalmi körökben.

További írói fejlődése során rákérdez az emberi fejlődés rejtelmeire: belemerül a paleoasztronauták fürkészésébe, foglalkozik Bolyai Jánossal, az írás kialakulásának történetével, foglalkoztatja a társadalmi és természeti jelenségek modellezése, Afrika letűnt civilizációja. A feleségével közösen írt tudományos-fantasztikus novellákat tartalmazó Vasvilágok (1986) c. kötete az élesedő diktatúrával szembeszálló elégedetlenség irodalmi dokumentuma. A novellákat elemző Jakabffy Tamás ki is mondja: "Sci-fit írtak, és ezzel a tematikával (műfajjal?) felzárkóztak a harcos alkotók mellé. Hol ez a harc és *mi a célja? A sci-fi sarkítás, a humán-gondolat és a kiszolgáltatottság polarizálása." Utólag bevált jóslatként hat, hogy a vasvilágok látszólagos örökkévalóságát hogyan ássa alá a belső diszharmónia. "A konfliktusok és az impozánsnak tűnő szervezettség félelmetes tökélye olvassuk tovább az *Utunk egykorú kritikáját predesztinálja a nagy, végső robbanást. Közben pedig megvalósul előttünk a túlélés jelentősége: a közös érdekre, az együttműködés bizalmára épülő megosztott munka. A könyv üzenete félreérthetetlen. Mandicséknak sikerül láttatni és éreztetni ember voltunk melegségét, semmivel sem pótolható jegyeit: a toleranciát, a kisajátíthatatlan humánumot, a szabadságigényt."

Az 1989-es temesvári forradalom cselekvő részeseként regény alakban öntötte formába emlékeit, feltételezéseit és értékeléseit a város hősi napjairól. A jelképes című Temesvári Golgota alcímei: I. Megfeszítés sortűzzel. II. Harmadnapra feltámadva. III. Júdáscsók a forradalomnak. A mű visszhangjaként *Bodó Barna számon kéri a forradalom "ellopásának" magyarázatát s a bűnösök nevét, *Szász János viszont kiemeli a szépirodalmi alkotás nem kérdéseket megoldó, hanem ábrázoló és átvilágító művészi esztétikumát, amely olyannak ábrázolja a valóságot, amilyennek az írói képzelet látja… *Bogdán László szerint kulcsregényről van szó, melyben helye van eleve az író elfogultságainak, hiszen "nagyon sok résztvevő, szemtanú, szenvedő alany elvárásaival is egybecsenghetnek".

Kötetei: Gyönyörű gyökerek (versek, 1968. Forrás); A megtalált anyaföld (versek, 1976); Harmad játék (Ion Barbu Másod játék c. kötete szemantikai univerzumának elemzése. Tv. 1977); Zöld emberkék, tollas kígyók, tüzes szekerek (Kritikai megjegyzések a paleoasztronautikai értelmezések elveiről és módszereiről. 1977); Bolyai János jegyzeteiből (*Veress Zsuzsannával. 1979); A rejtélyes írások könyve (Az írás kialakulásának rejtélye. 1981); Modell és valóság (Tanulmányok a társadalmi és természeti jelenségek modellezése köréből. Egyed Péterrel, Neumann Máriával, Salló Ervinnel. Tv. 1982); Omul şi universul (Enigma farfuriilor zburătoare în conştiinţa umană. Tv. 1983); Civilizaţia şi *cultura Africii vechi (1984); Rejtélyes írások (Bp. 1987); Vasvilágok (Tudományos-fantasztikus novellák. *Veress Zsuzsannával, 1986); Gubólakók (Tudományos-fantasztikus novellák. *Veress Zsuzsannával, 1988); Explicaţiile de lîngă noi (négy tanulmány, 1989); Temesvári Golgota (Regény, Temesvár 1989 decemberéről. I-III. Bp. 1991); A dromosz (Tudományos-fantasztikus novellák. 1992).

(B. E.)

Anavi Ádám: A keresés felelőssége. *Utunk 1969/3. Murvai Olga: Harmad játék. Könyvtár 1978/2. Szentmihályi Szabó Péter: Négy költő Erdélyből. Élet és Irodalom 1978/39. Csire Gabriella: Az írás születése. *Előre 1981. nov. 5. Beke György: "Mindenki a saját pályáját járja." Beszélgetés M. Gy.-gyel. *A Hét 1985/45. Jakabffy Tamás: Amitől a sci-fi jó. *Utunk 1986/47. *Bodó Barna: Temesvári *Panoptikum avagy politikai *misztériumjáték? Romániai *Magyar Szó 1991. aug. 17-18. *Szász János: Temesvári Golgota, avagy egy regény kálváriájának kezdete? *A Hét 1991/38. *Bogdán László: Temesvári Golgota, azaz *mi történt a városban 1989. december 14. és december 23. között? I-II. *A Hét 1991/38-39. Füzi László: A manipulált történelem nagyregénye. Tiszatáj, Szeged 1991/10.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük