Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Rass Károly (Aranyosgyéres, 1872. ápr. 12. 1962. máj. 28. Kolozsvár) irodalomtörténész, író. Iskoláit Torockón, Kolozsvárt és Gyulafehérvárt, a róm. kat. teológiát Gyulafehérvárt végezte, egyetemi tanulmányokat folytatott Kolozsvárt, Münchenben és Bécsben. 1896-tól Gyulafehérvárt a Róm. Kat. Főgimnázium magyar-német szakos paptanára. 1916-tól az Erdélyi Római Katolikus *Irodalmi Társaság elnöke, 1922-től az EIT tagja és az *OMP helyi tagozatának elnöke. Szerepe volt az *Erdélyi Katolikus Akadémia létrehozásában és részt vett annak utódja, a *Pázmány Péter Társaság munkájában is. Főszerkesztője volt a Gyulafehérvárt megjelent Közművelődésnek (1916-19), társszerkesztője (1925-28) a *Minerva Könyvtárnak.

Irodalmi munkásságát *mint színházi referens és novellista az Erdélyi Híradónál kezdte (1894); közölt a Nyugatmagyarországi Híradóban, a Debrecenben, az Ellenzékben, a nagyváradi Szabadságban, a Tiszántúlban. Novelláit, irodalmi kritikáit 1918 után az Erdélyi Szemle, A Hírnök, Gyulafehérvári Hetilap, Ellenzék, *Magyar Nép, *Pásztortűz közölte. Az elsők között rajzolta meg *Reményik Sándor költői pályájának 1926-ig terjedő szakaszát, kimutatva transzilvanizmusának mély humánumát és a természeti képekből kibomló sajátos szimbolikáját. Számba vette a lírához felzárkózó erdélyi magyar regényirodalom eredményeit is. Élesen bírálta *Makkai Sándor Magyar fa sorsa c. könyvének Ady vallásos költészetére vonatkozó megállapításait, nem riadva vissza pamflet-elemek alkalmazásától sem.

Műkedvelők számára átdolgozta Abonyi Lajos A betyár kendője c. népszínművét (Kv. 1924 = A *Magyar Nép Könyvtára 4-5); egy fejezettel szerepel Az erdélyi katholicizmus múltja és jelene c. könyvben (Dicsőszentmárton 1925).

Munkái: Bakfisálmok (novellák, Kv. 1895); Vörösmarty *Mihály emlékezete (Gyulafehérvár 1901); Nagy Konstantin (Kv. 1914); Erdélyi iskoláztatás és tudományosság a középkorban (klny. Kv. 1924); A mai regény (Kv. 1925); Reményik Sándor (Kv. 1926. ETF 1); A párisi irodalom 1925-ben (klny. Kv. 1926); Magyar fa sorsa (klny. Kv. 1927); Makkai könyve Adyról (Brassó 1928. Az *Erdélyi Tudósító Könyvtára); Torda a magyar irodalomban (Kv. 1928); Költők hitvallása (Arad 1932); A *mi regényirodalmunk (Kv. 1936. ETF 88).

Dr. Csűry Bálint: Reményik Sándor. R. K. tanulmánya. *Pásztortűz 1926/8.

(F. M.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük