Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Zsigmond József (Magyaró, 1919. aug. 31. – 2001. szept. 30. Mv.) – néprajzi, erdészeti szakíró. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, majd 1940-ig erdőmunkás volt a Görgényi- és a Kelemen-havasokban. Katonai szolgálata idején magántanulóként elvégezte a marosvásárhelyi Kőrösi Csoma Sándor Polgári Fiúiskolát (1944), később a Bolyai Farkas Líceumban érettségizett is (1961). Megjárta a keleti frontot, ahol hadifogságba került, s 1948-ig Szibériában raboskodott. E négy év szenvedéseit elevenítette fel naplója: Apám nyomán Szibériában (Mv. 2001). Hazatérve Marosvásárhelyen az MNSZ megyei szervezeténél dolgozott tisztviselőként; 1950-től a marosvásárhelyi Faipari Tröszt alkalmazottja: egység-, majd osztályvezető, Ratosnyán, ill. Szovátán az ottani részlegek igazgatója (1953–59). Közben a csíkszeredai Faipari Technikum levelező tagozatán erdőmesteri oklevelet szerzett (1958). 1968-tól betegnyugdíjas.

Első közlése egy lelkészbúcsúztató volt a Magyar Népben (1944/1); 1958-tól több mint 200 erdészeti tárgyú cikket közölt hazai lapokban; 1958–61 között előadásokat írt erdészeti továbbképző tanfolyamok részére a fakitermelés gépesítéséről, a fa komplex felhasználásáról és értékesítéséről. 1956–59 között szerkesztette a Szovátán megjelenő Erdei Visszhang c. üzemi lapot.

Több évtizeden át gyűjtötte a szülőfaluja népéletére és néphagyományaira vonatkozó anyagot, míg 1970-ben az Új Életben és a Vörös Zászló c. napilapban (1971–72) hozzákezdett közzétételéhez. A falu népéletéről, népszokásairól szóló közlései a *Művelődésben (1971–72), a Népismereti dolgozatok 1978-as, 1980-as és 1994-es köteteiben, a *Korunk 1979-es Évkönyvében, valamint a KJNT 1. (Kv. 1993), 3. (uo. 1995) és 7. (uo. 1999) Évkönyvében jelentek meg.

Kötetei: Magyaró énekes népzenéje (Palkó Attilával, *Jagamas János közzétételében, Buk. 1984); Felső-Maros-vidéki varrottasok (Palkó Attilával és Portik Irénnel, uo. 1985); Magyaró néphagyományaiból. Szemelvények (Palkó Attilával, Mv. 1996); Magyaró néphagyományaiból. Kismesterségek (Palkó Attilával, uo. 1998); Apám nyomán Szibériában (háborús napló, uo. 2001).

Magyarói havasolók c. témás táncjátékát a *Művelődés *Játékszín melléklete közölte (1980/1).

Kéziratban maradt munkái: A sóvidéki erdőgazdálkodás és faipar története, A népi vadfogás Felső-Maros-menti emlékei, A magyarói népi táplálkozás gazdasági és társadalmi vonatkozásai.

Álnevei: Magyari József, Magyari Zs. József, Zs. J.

Lengyel Györgyi: Felső Maros-vidéki varrottasok. Fürge Ujjak 1987/4. – Szabó Piroska: Magyaró. *Szabadság 1995. nov. 29. – Balogh Edgár: Ezer gyökérrel itthon. Romániai *Magyar Szó 1995. dec. 21. – Zs. J.: Kutatói és gyűjtő tevékenységem leírása. In: A KJNT 9. Évkönyve. Kv. 2001. – Életrajza fényképpel a *Korunk 1979-es, ill. az *Igaz Szó Bölcsőringató c. 1984-es Évkönyvében.

(A. S. – K. P.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük