Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

6 Órai Újság Franyó Zoltán 1931 és 1940 között Temesváron szerkesztett és kiadott napi-, majd hetilapja. Megjelenése első és utolsó szakaszában szoros szálakkal kötődött a munkásmozgalomhoz, sokrétű szerepet töltött be az SZDP, ill. a KRP ideológiai, politikai és társadalmi harcának támogatásában. Vezércikkekben, publicisztikai írásokban, jegyzetekben, szociográfiai riportokban, kisesszékben és tanulmányokban leplezte le a tőkés-földesúri rendszer embertelenségét, hatalmi szerveinek törvénytelen túlkapásait, feltárta a dolgozók fizikai, szellemi és erkölcsi kizsákmányolásának szociális és anyagi következményeit a gazdasági válság közepette. Társadalmi akciókat kezdeményezett a munkanélküliek megsegítésére, a kisfizetésűek és a sokgyermekes családok nyomorának enyhítésére. Serkentette a szakszervezetek bérharcait, sztrájkjait, támogatta a baloldali pártok megmozdulásait, politikai, gazdasági és kulturális vállalkozásait. Indulásától kezdve kitartóan figyelmeztetett a fasizmus előretörésének veszélyére. Támadta a hitleri politika antihumánus, expanzív jellegét, bírálta a horthysta rendszer kalandor külpolitikáját, tudósításokban számolt be a spanyol polgárháború, valamint a II. világháború kitöréséről.

A végleges betiltás elkerülése végett a vasutas és kőolajipari munkások 1933. februári sztrájkját követő ostromállapot idején a ~ áttért a hetenkénti megjelenésre. Hasábjain nagyobb teret szentelt a haladó irodalom és művészet jelenségeinek, hangsúlyozottabb gondot fordított a forradalmi és demokratikus hagyományok ápolására és ébrentartására. Emlékszámokkal, gondolatgazdag írásokkal és személyes hangú visszaemlékezésekkel adózott a lap Petőfi, Ady, Vörösmarty, Arany, Kosztolányi, Osvát Ernő, Juhász Gyula és József Attila emlékének. Rendszeresen közölte a baloldali gondolkodású bánsági és erdélyi írók publicisztikai írásait, riportjait, interjúit, verseit és műfordításait, s gyakran publikált a haladó, demokrata meggyőződésű angol, francia, olasz, cseh, valamint az emigrált német antifasiszta írók munkáiból.

A belső munkatársak Franyó Zoltán, Herczka István, ifj. Kubán Endre, Ormos Iván, Sasi György, Szabó Árpád, Szimonisz Henrik írásai mellett közölte a lap Aszódy János, Bányai László, Bálint István, Berkovits Simon, Fenyves Ferenc László, Heves Renée, Hunyady Sándor, Lázár József, Méliusz József, Nagy István, Németi-Miklós Beáta, Oppert Géza, Szilágyi András, Turnowsky Sándor cikkeit, kritikai írásait, karcolatait és verseit. Gyakorta átvette Babits Mihály, Bálint György, Barta Lajos, Darvas József, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Ignotus Pál, Illyés Gyula, Márai Sándor, Nádas József, Szabó Zoltán és Féja Géza írásait, míg a nyugati írók közül Louis Aragon, Johannes R. Becher, Karel Ćapek, Ilja Ehrenburg, Fjodor Gladkov, Egon Erwin Kisch, Thomas Mann, Heinrich Mann, Romain Rolland, Bernard Russell, Ernst Toller és Stefan Zweig szerepelt írásaival a lap hasábjain.

Indulásától kezdve a ~ bő teret szentelt a klasszikus és kortárs román irodalom avatott tolmácsolásának, amiben főleg a tulajdonos-szerkesztő Franyó Zoltán jeleskedett. A lap Szimonisz Henrik fordításában Marussja c. alatt 1932-ben közölte Fjodor Gladkov Részeg nap c. regényét. Ugyancsak a ~ erkölcsi támogatásával jelentek meg Aszódy János, Herczka István, ifj. Kubán Endre és Szimonisz Henrik első kötetei.

Felkarolta s változatos eszközökkel szolgálta a ~ a KRP népfront-politikáját. 1938 májusától újra szorosabbá vált kapcsolata a párttal, majd 1939. jan. 1-től egy Franyó Zoltán és Rangetz József között létrejött megállapodás nyomán a lap közvetlenül a párt Erdély és Bánát Tartományi Bizottságának szellemi irányítása alá kerül. Főszerkesztőként továbbra is Franyó Zoltán jegyezte, eszmei irányítását pedig a Bálint István (Izsák László), Lázár József, Reich Lenke és Szabó Árpád alkotta írócsoport vette át. A lapban közölt írások a haladó népi erők összefogását, egységbe tömörítését sürgették a fenyegető háború kitörésének megakadályozására. 1939 utolsó negyedétől a lap megjelenése rendszertelenné vált, míg 1940 decemberében véglegesen betiltották.

(Sz. J.)

Méliusz József: „Irodalmon kívül” Bevezető Franyó Zoltán A pokol tornácán c. kötetéhez. 1969. Marin Viliam – Izsák László: A 6 Órai Újság történetéhez. Korunk 1971/8. Szekernyés László: Fejlécek, címszavak. Interjú. A Hét 1977/30.

 

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük