Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Kecskés József (Medgyes, 1910. márc. 29.) közgazdasági szakíró, gazdaságtörténész. Középiskoláit a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végezte (1929), a kolozsvári Kereskedelmi Akadémián szerzett diplomát (1933). A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban töltött felügyelői évek után a nagyenyedi kollégiumban óraadó tanár, igazgatói titkár (193641), majd tisztviselő az *Erdélyrészi Hangya marosvásárhelyi központjánál (194244). A háború után a kolozsvári Magyar Tankerületi Főigazgatóságon középiskolai szakfelügyelő (194547), ill. főfelügyelő (1948). Közben 1946-ban a Bolyai Tudományegyetemen közgazdaságtudományi doktorátust szerez. 1949-től a Bolyai Tudományegyetem jog- és közgazdaságtudományi karán tanszékvezető tanár, 1960-tól tudományos főkutató az Akadémia kolozsvári fiókjának közgazdasági osztályán, majd osztályvezető annak Számítási Intézetében nyugalomba vonulásáig (1975).

Első írása az Enyedi Hírlapban jelent meg (1937). Közírói munkásságát az Ellenzék, Déli Hírlap, *Erdélyi Gazda, *Magyar Kisebbség és *Havi Szemle hasábjain kezdi, 1950-től közgazdasági szakcikkeit közli az Előre, Igazság, Megyei Tükör, Brassói Lapok. A Korunkban a tervgazdálkodás új kérdéseiről, népgazdasági feladatokról, gazdaságos beruházási politikáról, építőanyag-termelésről és az iroda gépesítéséről értekezik; A Hétben a vezetés és prognosztika, valamint a gazdasági struktúra és hatékonyság viszonylatait taglalja.

Nagyobb tanulmányai jelentek meg szakfolyóiratokban és gyűjteményes kötetekben is, másokkal társszerkesztésben. Így Armand Negreával a kolozsvári helyiipar és szövetkezeti termelés fejlődéséről (Probleme Economice 1951/9), Kerekes Jenővel a munkaidő belső tartalékainak felfedezési módszeréről (Probleme Economice 1955/3) ír. Az Időszerű közgazdasági kérdések c. kötet (Kv. 1955) két, Kerekes Jenővel közös tanulmányát közli A helyiipar fejlődése a Magyar Autonóm Tartományban s A munkanapfényképezés és önfényképezés c. alatt.

Román nyelvű gazdaságtörténeti tanulmányaiban *Erdély árucserekérdésével foglalkozik a XIX. század második felében (Kovács Józseffel), s George Bariţ iparfejlesztési terveit elemzi Dumitru Ghişe és P. Teodor társszerzőkkel közösen (Anuarul Institutului de Istorie din Cluj 1960/III. és 1963/VI). Egy tanulmánya az *erdélyi pénzrendszer fejlődését tárgyalja 1850-től 1921-ig a C. Kiriţescu szerkesztésében megjelent Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui c. munka II. kötetében (1967. 135258.). Az Istoria Clujului c. kötet számára megírta Kolozsvár iparának fejlődését 1918 és 1974 között (Kv. 1974. 38592. és 45071.; az ötéves tervek időszakára vonatkozó részt Lászlóffy Dezsővel).

Magyar nyelvű közgazdasági irodalom a Román Népköztársaságban. Közgazdasági Szemle, Bp. 1959/1. A. Popper: O valoroasă contribuţie la istoria sistemului bănesc al leului. Probleme Economice 1967/5. Robert Deutsch: Istoricii şi ştiinţa istorică din România 19441969). 1970. 232. Ivanciu Nicolae-VăleanuToader IonescuIuliu Pinczés: Gîndirea economică din Transilvania (17841918). 1981. 126.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük