Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Tittel Andor (Székelyudvarhely, 1911. nov. 20. – 1967. nov. 18. Mv.) – pedagógiai szakíró, tankönyvíró. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte (1929), majd a kolozsvári I. Ferdinand Egyetemen román–latin szakos tanári oklevelet szerzett (1935). 1936-tól a székely­udvarhelyi Római Katolikus *Gimnázium tanára (közben 1944–45-ben katona, majd 1947-ig szovjet hadifogoly), az államosítás után (1948–52 között) utódiskolájának igazgatója volt; 1952–61 között ugyanott a Pedagógiai *Líceumban és a Tanítóképző Főiskolán tanított, majd 1961-től haláláig a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola lektora és a filológiai kar dékánhelyettese volt.

Első, nyomtatásban megjelent munkája: Îndrumător metodic pentru predarea limbii române în clasa V-a (társszerző Viorica Demetrescu, Buk. 1958). Módszertani szakcikkei 1959-től rendszeresen jelentek meg a *Tanügyi Újság és a Gazeta Învăţământului hasábjain. Mint a Pedagógiai Tudományok Intézetének, a tankönyvkiadónak és a Tanügyminisztérium Módszertani Tudományos Tanácsának tagja, ill. külső munkatársa, számos tankönyv referense, valamint több tanterv és nyelvoktatási tervezet tudományos szerkesztője volt. Kidolgozta és egyetemi jegyzet formájában közzétette a román nyelv és irodalom oktatásának módszertanát: Curs de metodică a predării limbii şi literatu­rii române în clasele I–VIII. (társszerző Viorica Demetrescu, Buk. 1961), ugyanabban az évben jelent meg úttörő munkája: Predarea limbii române în clasele V–VII. în şcoli cu limba de predare maghiară (társszerző Viorica Demetrescu); ez lévén az első, a nemzetiségi iskolák számára szerkesztett román nyelvoktatási módszertani szakkönyv, amelyet a magyar tannyelvű iskolák mellett más nemzetiségek iskoláiban is használtak.

A nemzetiségi iskolák számára szerkesztett, több kiadást is megért tankönyvei: Literatura română, manual pentru clasa a VIII-a în şcoli cu limbile de predare a minorităţilor naţionale (társszerzők E. Giurgiu, V. Dumitrescu, 1958; átdolgozva és újrakiadva 1959, 1960, 1962, 1963); Limba română, manual pentru clasa a II-a în şcoli cu limba de predare maghiară (társszerzők Járai Éva és Tóth A., 1960; átdolgozva és újra­kiadva 1961, 1962, 1963); Litera­tura română, manual pentru clasa a IX-a, şcoli şi secţii cu limbile de predare ale minorităţilor naţionale (társszerzők V. Dumitrescu, E. Giurgiu, 1965).

Koch M.: A betűvetés tanításának jövő mestereiről. Vörös Zászló 1959. ápr. 18.; uő: A román nyelvtanítás eredményei az udvarhelyi tanítóképzőben. Uo. 1959. máj. 15. – Józsa János: Megjegyzések egy módszertani kézikönyv margójára. *Tanügyi Újság 1962/186. – Lapohos János: Szoros kapcsolatban a termeléssel. Vörös Zászló 1964/193. – A Székelyudvarhelyi Pedagógiai *Líceum Évkönyve. Székelyudvarhely 1970. 37, 43, 59. – Tosa A.: Tittel Andor (1911–1967). Athenaeum (Mv.) 1971/15–16. – Csire Gabriella: Székely­udvarhely iskolái a „ludus litterariustól” a szaklíceumig. In: *Előre *Naptár 1979. 49.

(Á. I. – S. Zs.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük