Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Képes Újság 1. Kolozsvárt szerkesztett és Aradon kiadott, rövid életű szépirodalmi és társadalmi folyóirat. Első száma 1922. aug. 22-én jelent meg *Kovács Imre felelős szerkesztő kiadásában, 23. kettős száma pedig amelyet *Roboz Béla szerkesztett okt. 1-jén. Az indulásától fogva technikai nehézségekkel küzdő félhavi folyóirat az 1910-es évek elején megjelent *Erdélyi Lapok nyomdokaiba szándékozott lépni, vagyis mind tartalmában, mint képanyagával a középosztály műveltségi igényeihez igazodott. Nevesebb munkatársai: Juhász Gyula, Kiss Ernő és Reményik Sándor. Irodalomtörténeti szempontból az 1. számnak R [Rass Károly?] Így nyírtok ti címen a *Napkelet irányvonalát és a nagyváradi Ady-kultusz kinövéseit bíráló vitaindítása, valamint a 23. számban Juhász Gyula verseihez fűzött szerkesztőségi kommentár érdemel figyelmet; képanyagából a segesvári Petőfi-ünnepségekről közölt fényképfelvételek és az íróportrék emelkednek ki.

2. Eredetileg kétheti megjelenésre tervezett illusztrált politikai, irodalmi és művészeti folyóirat Kolozsvárt 1945-ben. Az ünnepélyes máj. 1-i nyitástól okt. 15-ig kellő papírfedezet hiányában mindössze 8 száma jelent meg. Kiadta az Igazság, a KRP napilapja. Főszerkesztője Nagy István, a szerkesztőség tagja volt Méliusz József, Tamás Gáspár és Simó Gyula. Gazdag képanyaga a hazai és nemzetközi eseményekről számolt be, így a háborús rombolásokról és az újjáépítésről, a hitlerista haláltáborokról és a néptörvényszékek működéséről, újra megindult üzemek életéről, az MNSZ és a Frontul Plugarilor kongresszusairól, Petőfi-ünnepekről, gyermekvédelemről.

A lapban eredeti szépirodalmi írásokkal és riportokkal Asztalos István, Horváth István, Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Méliusz József, Somlyai László, Szabédi László, Szentimrei Jenő, Tamás Gáspár, *Tompa István szerepel, bel- és külpolitikai cikkekkel Jakab Zsuzsa, Jordáky Lajos, Kallós Tibor, Kőműves Géza. Több folytatásban jelent meg László Gyula Forradalmak az újkori művészetben c. tanulmánya és Nagy István Minden jog a szerzőé c. önéletrajzi regénye. Felvinczi Takács Zoltántól mű-történeti jegyzeteket közölnek, magyar fordításban jelentetik meg Dr. Petru Groza börtönnaplóját. Tudományos közlésekkel Teofil Vescan, egészségügyi cikkekkel *Becski Irén jelentkezik, a zenei életről *Szegő Júlia számol be, a sportrovatot Androvics Sándor, a KMSE (Kolozsvári *Munkás Sport Egyesület) elnöke vezette, keresztrejtvényeket Bécsi Miklós szerkesztett.

Szemelvényeket találunk a lapban az orosz, francia, angol és német kortárs irodalomból, s Dumitru Corbea, Mihai Beniuc, Mihail Sadoveanu, George Coşbuc írásainak fordításával a ~ haladó hagyományt folytatva a románmagyar kulturális együttélés számára nyitott új távlatokat. Az utolsó két számban feltett körkérdésre már készülő új munkáikról számolnak be az írók.

A húszoldalas, nagy formátumú folyóiratot a *Kiss Márton igazgatása alatt álló Minerva Nyomdai Műintézet állította elő. Eredeti művészeti anyagából kiemelkednek *Reschner Gyula karikatúrái.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük