Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Marosi Ildikó, Marosiné Farkas Ildikó (Marosvásárhely, 1932. febr. 1.) szerkesztő, újságíró. ~ Barna felesége. Szülővárosában érettségizett (1950) és végezte el a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolát (1954), ahol rendezői diplomát szerzett. Előbb a *Művelődés színházi (1954-59), majd három év megszakítás után az *Új Élet (1962-75) művészeti rovatvezetője, *A Hét szerkesztője (1975-87).

Első írását a *Művelődés közölte (1953). Munkásságából kiemelkedik több irodalomtörténeti közlése, így két Erdélybe küldött Romain Rolland-levélé (*Új Élet, 1966) és Dsida-leveleké (*Utunk, 1966), Kós Károly és Nagy István színdarabjainak keletkezéstörténete (*Új Élet, 1967), az Antalffy-Iorga levelezés (*Előre, 1968) és emlékezése az Osvát-féle lexikonról (*Utunk, 1968).

Felkutatta és közreadta *Balázs Ferenc elveszettnek hitt 25 meséjét; összeállította és sajtó alá rendezte a *Kemény Zsigmond Társaság és a *helikoni munkaközösség leveleit és iratait; képes interjú-kötetet szerkesztett húsz erdélyi magyar íróról, új forrásokat nyitva az erdélyi magyar irodalomkutatás számára. Elismeréssel vallotta róla egy *Korunk-délelőttön Ritoók János: "…hosszú esztendők kitartásával […] asztalunkra tette bevezetővel, függelékkel és jegyzetanyaggal együtt azt a 400 dokumentumot, amely nélkül két világháború közötti irodalmunk vizsgálata […] nem végezhető tudományos szinten". Ez az irodalomtörténeti közléssorozat folytatódik *Tessitori Nóra előadóművészi és irodalmi szerepe dokumentumanyagának, majd *Dsida Jenő és Imbery Melinda levelezésének bemutatásával és számos más irodalmi forrásanyag nyilvánosságra hozásával, köztük a Kovács György íróhoz intézett levelek (1937-46) közzétételével (*Utunk, 1981/17).

Szerkesztésében megjelent munkák: Balázs Ferenc: Mesék (utószó: A *kézirat meséje. 1973); A marosvásárhelyi *Kemény Zsigmond Társaság levelesládája. 1876-1948. (Levelek, iratok, adatok. *Dávid Gyula bevezető tanulmányával. 1973); A Helikon és az *Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája. 1924-1944. I-II. (Függelékben a kiadványok bibliográfiája Vita Zsigmondtól. 1979); Tessitori Nóra művészete (cikkek, versek, emlékezések, levelek a szerkesztő bevezetésével, 1986); Séta egy csodálatos szigeten (*Dsida Jenő leveleiből, prózájából, publicisztikájából válogatta, a bevezetőt és jegyzeteket írta Marosi Ildikó. 1992. RMI).

Önálló munkája: Közelképek (Interjú húsz romániai magyar íróval. A fényképeket készítette Erdélyi Lajos. 1974).

Írói álneve: Csíki Regina.

(B. E.)

Sőni Pál: Egy város és írói. *Utunk 1973/22. Kozma Dezső: A marosvásárhelyi KZST levelesládája. *Igaz Szó 1973/9. Szőcs István: Közelképek. *Előre 1975. jan. 12. Pálfi G. István: A nagy nemzedék vallomása. Tiszatáj, Szeged 1975/7. Kántor Lajos: Ki kicsoda? *Utunk 1975/8; uő. A Helikon szabad polcon. *Utunk 1980/17. Szabó Zsolt: A Helikon és az ESZC levelesládája. NyIrK 1980/1. Ritoók János: Nélkülözhetetlen "levelesláda". *Korunk 1980/7-8. Izsák József: Mindenekelőtt az irodalom. *Igaz Szó 1980/10. Szász János: Egy levelesláda titkaiból. *A Hét 1981/8.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük