Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Nagy Karola (Segesvár, 1906. máj. 17. 1933. febr. 27. Brassó) író, újságíró. Tizenhárom gyermekes elszegényedett nemesi családjából korán Brassóba került nevelőszülőkhöz, itt a Római Katolikus Leánygimnázium és zárda növendéke. Hányatott életében volt tisztviselő, bolti elárusító is. Férjével Bukarestben és Medgyesen élt, majd visszakerült Brassóba. 1930 őszétől a Brassói Lapok, később a vállalat kiadásában megjelenő *Népújság rendőrségi és törvényszéki tudósítója. Itt jelentek meg riportjai, interjúi és esszéi. Két drámáját a kolozsvári Magyar Színházban *Janovics Jenő Háborús nemzedék összevont címmel 1933-ban tűzte műsorra, de a Színházi Felügyelőség az előadást nem engedélyezte. A bemutató tervbe vett napja előtt az írónő váratlanul elhunyt.

Hátrahagyott két színdarabja (A lány; A fiú), egy kisregénye (Az ismeretlen), másokkal közösen írt "kollektív regénye" (A földalatti hármak, *Tamási Áron előszavával), valamint feljegyzései és *naplói csak halála után kerültek a közönség elé.

Már röviddel korai halála után feltette *Ligeti Ernő a kérdést: "… *miért tudunk *mi olyan keveset erről az *erdélyi Baskircsev Máriáról, hát olyan gazdagok vagyunk, hogy teljességgel megfeledkezhetünk róla?" Az összehasonlítás az ugyancsak korán elhalt és *naplóit hátrahagyó orosz festőnővel bizonyára a hasonló származásnak, a szenvedélyes nőiségnek és a társadalmi elkötelezettségnek szólt, tekintettel a szocialista irodalom kezdeteihez számítható két drámára. A szerző "a lány", Claire élveteg és kegyetlen személyében éppen úgy a korabeli osztályellentéteket jeleníti meg, *mint "a fiú" alakjában, Bandiban, a tönkrement földbirtokos diákfiúban, aki a proletárok oldalára állva kezd új életet. A drámai feszültségek szerelmi hátterét a hagyaték jegyzeteinek érzelmi szenvedélyessége magyarázza meg. Ezekből állította össze *Csire Gabriella az írónő személyiségét idéző egyelőre kéziratban rekedt regényét (Egyedül jártam közöttetek).

Portréját Ruzicskay György festette meg.

Gyűjteményes kötetei: Itt voltam (Gaál Gábor gondozásában, *Benedek Marcell előszavával. Bp. 1934); Ne nézz utánam. Egy lélek lángolása és elhamvadása (Sajtó alá rendezte és életrajzi adatokkal látta el Benamy Sándor. Bp. 1984).

Reichard Piroska: Itt voltam. N. K. könyve. Nyugat, Bp. 1935. I. 334-36. [Ligeti Ernő]: N. K. *Független Újság 1935/1. *Szemlér Ferenc: Egy postumus könyv szélére. *Erdélyi Helikon 1935/2. Benamy Sándor: A XX. században éltem. Emlékirat. Bp. 1966. 449-66; uő: Egy régi *napló vallomása. *A Hét 1973/33. *Csire Gabriella: N. K. (1906-1933). Könyvtári *Szemle 1968/2. (B. S.): Versek N. K. 14-17 éves korából. Vigilia 1980/4. Rajk András: "Belehalt az életébe". Új Tükör 1985/3. Balogh Edgár: Ki tud Nagy Karoláról? *Utunk 1986/29. Tünemény suhant át *Erdély felett. A N. K.-rejtély (emlékezések, tanulmányok, többek között Balogh Edgár, Benamy Sándor, *Benedek Marcell, *Csire Gabriella, Ion Gheorghe Maurer tollából). Bp. 1988.

(B. E.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük