Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Remény több *diáklap viselte ezt a címet az 1920-as évek elejétől egészen napjainkig.

1. 1920-1922 között jelent meg Kolozsváron, a Református Kollégium *Gyulai Pál Önképzőkörének múlt századi hagyományokat folytató lapjaként. 1920-21-ben havi folyóirat, amely a Lapkiadó Rt. nyomdájában készül. Felelős szerkesztője Nagy Jenő, a szerkesztőbizottságban ott találjuk Jancsó Bélát, Jancsó Miklóst, Klärmann Manót, Hantos Gyulát, *Schwartz Györgyöt és Szádeczky Elemért. Rajtuk kívül írása jelenik meg itt ebben az időben Gyárfás Endrének, Szentgericei Jakab Gézának, Kemény Jánosnak, Kovács Jenőnek.

1922-ben a ~ kőnyomatosként folytatódik. Felelős szerkesztője Illés Gyula; a szerkesztőbizottságban szerepel Buday György, Rohonyi Vilmos, Visky János neve is. A sajtóbibliográfus Monoki István egyetlen megjelent számáról tud.

Két évtizedes szünet után 1942 januárjában indul újra, ekkor felelős szerkesztőként Nagy Géza jegyzi. Abban az évben négy, 1943-ban összesen három száma jelenik meg; Dáné Tibor, Ferenczy Géza, Feszt György, Horváth József, Nagy Pál, illetve Bánffy Katalin, Benedek István, Csendes Zoltán, Dobó Klára, Józsa János, Kallós Zoltán, Madaras Klára, Szövérffy Anna és mások írásaival.

2. 1940-1943 (egyes források szerint 1945) között jelent meg, a kolozsvári Unitárius Kollégium Kriza János Önképzőkörének lapjaként, felelevenítve a Bölöni Farkas Sándor kezdeményezte reformkori ~-t, illetve annak század eleji folytatását.

A Kriza János Önképzőkör már a két világháború között megjelentette a ~-t, házi sokszorosításban, gépelt-litografált formában. A Kör felügyelő tanára akkoriban (1922-től) Borbély István; itt tűnik fel verseivel Székely [Szabédi] László, s tudományos ismeretterjesztő cikkeivel Borbély Samu, a húszas évek közepétől pedig Kovács György, a későbbi színművész, *László Tihamér és Mikó Imre. A Kör 1928-ban Almanachot is megjelentet. Mivel hatósági rendelkezések a köri munkát az iskola kötelékében ekkor lehetetlenné tették, az önképzőköri tevékenység a Ferencz József Unitárius Kör keretében folyt tovább, s a ~ is ennek égisze alatt készült gépelt-litografált formában. E füzetekben találkozunk 1930-tól Bodor András, Gálffy Mózes, Létay Lajos, Székely [Kormos] Gyula, az 1939-40. évtől Jánosházy György, Sinka Zoltán, *Zsakó János nevével.

1940 őszén újra felvehetik a Kriza János Önképzőkör nevet, s ennek jegyében jelenik meg a ~ 1943-ig, szintén házi sokszorosításban.

Az időközben Brassai Sámuel nevét felvett kolozsvári *Líceum 1967-1979 között *Fiatal Szívvel címmel jelentette meg a ~ utódlapját, amely 1992 óta újra az eredeti címmel, mint a Brassai Sámuel *Líceum Kriza János Önképzőkörének lapja jelenik meg.

3. 1990-ben Kolozsváron, a belvárosi Mária Szent Szíve Plébánia Ifjúsági Csoportjának lapja is a ~ címet viselte.

Jancsó Béla: A Remény osztálya. *Ifjú Erdély 1935. február. Újraközölve a szerző Irodalom és közélet c. kötetében, 1973. 297-301. Gaal György: Diáklapok másfélszáz éve. *Korunk Évkönyv 1974; uő: Barátság láncai. 1829-1982. *Utunk 1982/23. Újraközölve A kolozsvári Unitárius Kollégium diáklapjai címmel a szerző Múzsák és erények jegyében c. kötetében, Kv. 2001. 108-117.

(D. Gy.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük