Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Szabó T. E. Attila (Kv., 1941. jún. 17.) – természettudományi szakíró. Középiskoláit a kolozsvári 2. sz. Líceumban (a volt Református Kollégiumban) végezte (1957), a BBTE-n szerzett biológia–földrajz szakos tanári oklevelet (1961). Ugyanitt nyerte el 1972-ben a biológia doktora címet is (dolgozata: Flora şi vegetaţia regiunii Sărăţel-Chiraleş-Lechinţa cu privire specială asupra fitoceno­zelor degradate. Kv. 1971; ugyanez magyarul Bp. 1988). 1990-ben a biológiai tudományok kandidátusa, 1992-ben doktora lett.

Előbb (1961–63) a körösfői általános iskolában tanított, 1963–67 között a BBTE-n biológus, 1967–87 között a Mezőgazdasági Főiskolán kutató, az Index seminum Horti Agrobotanici Cluj (1972–87) és a Notulae Botanicae Horti Agrobotanici mb. szerkesztője (1980–87). Ekkor kitelepedett Magyarországra, s a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, egyetemi tanárként megalapította a Botanikai, majd az Örökléstani és Környezettudományi Tanszéket; tudományos és nemzetközi főigazgatóhelyettes; a BioTár alapító szerkesztője. 1995–2005 között a veszprémi Pannon Egyetem tanára, tanszékvezető.

Első cikke nyomtatásban 1963-ban, a Tanügyi Újságban jelent meg. Munkatársa volt a *Korunknak (1964-től), a Természettudományi Közlönynek, ill. a Természet Világának (1964-től; 1996–99 között főmunkatárs, az általa létrehozott Elektronikus olvasónapló szerkesztője), a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményeinek (1988–2000, szerkesztőbizottsági tag is), a Scientometricsnek (1983–88, Amszterdam, szerkesztőbizottsági tag is), a Magyar Kultúrflórának (1988-tól, szerkesztőbizottsági tag is). Tanulmányait közölte a NyIrK, a Phyto­coenologia, Contribuţii Bota­nice, Studia Univ. Babeş–Bolyai, Lucrări Ştiinţifice ale Inst. Agronomic Cluj, Comunicări Botanice, Flora Roma­niae Exsiccata, Revista Română de Biologie, Ocrotirea Naturii, Bule­tinul Informativ al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, ill. az Élet és Tudomány, Ethnographia, Communica­tiones Historiae Art. Med., Die Kulturpflanze, Acta Bota­nica Hunga­rica, Tudomány (a Scientific Ameri­can magyar kiadása), Natura (London), Braun-Blancquetia, Collecta Clusiana, Magyar Tudomány, Revue Geographique Alpine, Schriften zur Genetischen Resourcen szakfolyóiratok.

1968-tól a *Művelődés Természettudományos arcképcsarnok c. rovatának szerkesztője. Ismeretterjesztő cikkeit közölte a Tanügyi Újság, Pionír, Igazság, Falvak Dolgozó Népe, Ifjúmunkás, Karpaten Rundschau, A Hét, Jóbarát, Előre; 1987 után a Vasi *Szemle és az Új Horizont.

Tanulmányai több gyűjteményes és konferenciakötetben jelentek meg: Népismereti dolgozatok (Buk. 1976); Surviving With the Biosphere (Edinburgh 1990/1993); Magyar kultúrflóra (Bp. 1994); Balassa Iván Emlékkönyv (uo. 1997); A ház és az ember (Szentendre 1997); Történelmi kertek Magyarországon. Kutatás és helyreállítás (uo. 1997) stb.

Kötetei: A természet időjelzése (Buk. 1967); Szerkezetek és rendszerek a növényvilágban (Buk. 1975 = *Korunk Könyvek); Ezerjófű. Etno­botanikai útmutató (Péntek Jánossal, uo. 1976; 2. bővített kiadás Bp. 1996); Alkalmazott botanika a termesztett növények fejlődésében (Buk. 1983); Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete (Péntek Jánossal, uo. 1985); Szeretfalva–Kerlés (Cserha­lom)–Le­kence vidékének flórája és vegetációja, különös tekintettel a degradált növénytársulásokra (Bp. 1988).

Gondozásában, átfogó bevezető tanulmányával vagy előszavával jelentek meg: A darwini gondolat (Buk. 1971 = Téka); Szent-Györgyi Albert: Az élő állapot (uo = *Korunk Könyvek; ua. románul uo. 1984); Ch. Bonnet: A természet vizsgálása (uo. 1974 = Téka); Melius Péter: Herbárium (Buk. 1978 = Fehér Könyvek); A genetika évszázadai (uo. 1978 = Téka); Th. Dobzhansky: Örökletes változatosság és emberi egyenlőség (uo. 1985, fordítása is); Szent-Györgyi Albert: Az élet jellege (Bp. 1988 = Gyorsuló idő); Lencsés György: Egész orvoslásra való könyv azaz Ars medica (Szombathely 1993; CD-ROM is).

Fordította a XII. osztály számára készült középiskolai Biológia tankönyvet (Buk. 1978).

Tagja volt a Kriterionnál megjelent Téka (1978–87), *Korunk Könyvek (1972–81) és *Századunk (1982–87) *sorozatok szerkesztőbizottságainak; munkatársa az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár I–VI. köteteinek (1975–85) és a Romániai Magyar Irodalmi *Lexikon I–III. kötetének (1981–94). Szerkesztésében megjelent CD-ROM-on az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár két lemeze (Bp. 1990; 1996), valamint a magyar tudományosság kezdeti évtizedeit bemutató adatbázis (Tudomány, mely örök életet ad. 1539–1595. Uo. 1996).

Írásait előbb ifj. Szabó Attila, 1990 után Szabó T. Attila névvel írta alá; álnevei, betűjegyei: Szabó Elek, A. E. Taylor, szta, sztea.

(D. Gy.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük