Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Szuhanek Oszkár (Tamásd, 1887. okt. 29. – 1972. máj. 9. Tv.) – festőművész. Középiskolai tanulmányait a kegyesrendiek főgimnáziumában Temesvárott végezte, ahol Ferenczy József festőművész ébresztette fel érdeklődését a festészet iránt. 1905-től a város ösztöndíjával a budapesti képzőművészeti főiskolán tanult, ahol Balló Ede, Ferenczy Károly növendékeként szerzett oklevelet. 1908–11-ben a párizsi Julian Akadémián J.-P. Laurens-nál tanult, és több kategóriában is elnyerte az intézmény nagydíját. Itt szövődött baráti kapcsolata Amadeo Modiglianival. 1911-ben tanulmányait a római Medici Akadémián folytatta. Ki is állított Olaszország fővárosában, majd európai és észak-afrikai tanulmányutat tett, úti élményeit, benyomásait impresszionista és realista tájképeken örökítette meg. Az I. világháború kitörése hazakényszerítette, 1914-ben Temesváron telepedett le. Az 1920-as évek elején pár esztendeig ismét külföldön tartózkodott, majd végleg visszatért Temesvárra; Nagybányán, Erkeden, Segesváron, Szászvárosban, Nagyszebenben, Bukarestben, Zalatnán, Brádon, Balcsikon és a Székelyföldön is alkotott. Személyes kapcsolatban és levelezésben állott a Zalatnán élő Gruzda Jánossal. Tanított a *Varga Albert és Kóra-Korber Nándor által 1926-ban alapított temesvári művészeti szabadiskolában. Az 1930-as évek közepén taxi­sofőrködéssel biztosította megélhetését. Akkoriban megkísérelt Bukarestben letelepedni.

Festményeivel több díjat nyert. Akadémikus és impresszionista arc- és tájképeit 1907-től a budapesti Nemzeti Szalonban, 1913-tól a Műcsarnokban állította ki, s rendszeresen részt vett a temesvári, aradi és bukaresti kiállításokon is. Egyéni és csoportos tárlatokon mutatta be festményeit Temesváron (1919, 1922, 1925, 1926, 1930, 1933, 1936, 1957), Aradon (1924, 1928) és Bukarestben (1926, 1937). 1967-ben életművéből Temesváron volt gyűjteményes kiállítás. Megfestette többek között Constantin Lahovary román szenátor, Alexander Mangold temesvári ügyvéd és sváb politikus, Argay György evangélikus püspök, Keppich Jenő temesvári antikvárius, Meta Hilpert festőnő, Rubleczky Géza szobrász, a költő *Anavi Ádám és *Endre Károly arcképét, aki több írásában is méltatta művészetét. Alapító tagja volt 1951-ben a Romániai Képzőművészek Szövetsége temesvári szervezetének, amelyből pár évvel később polgári származása és „dekadens”-nek minősített impresszionista festészete miatt kizárták. A hivatalos kultúrpolitika az 1950–60-as években sérelmesen mellőzte, a kollektív tárlatokról – néhány szabályt erősítő kivételtől eltekintve – folyamatosan kizsűrizték alkotásait. Halálát követően köz- és magángyűjteményekben fellelhető műveiből csak később, 1987-ben és 2007-ben rendeztek Temesváron retrospektív kiállítást.

T. Gy.: Sz. O. *Temesvári Hírlap 1913. jún. 29. – Sz. O. *Temesvári Hírlap 1918. jan. – Meskó Béla: Még egyszer a nyolc temesvári művészről. Temesvári *Napló 1919. nov. 25. – Tamás Bertalan: Hármas műtárlat Temesvárott. *Keleti Újság 1923. jan. 19. – Balla Béla: Dekadencia és egyéniség. Sz. O. és Tóth Gyula képeiről. *Aradi Hírlap 1923. febr. 20. – *Endre Károly: A pünkösdi tárlat. *Temesvári Hírlap 1923. máj. 25.; uő: Temesvári művészek. In: Magyar-Ház Évkönyv. Tv. 1930; uő: Futó portré Sz. O.-ról. *Szabad Szó, 1972. máj. 14. – Asztalos Sándor: Temesvári művészek. *Temesvári Hírlap 1925. márc. 14. – K. E.: Festő, aki megeszi modelljét. *Déli Hírlap 1926. jún. 28. – Uhlyárik Béla: Sz. O. tárlatáról. *Temesvári Hírlap 1926. dec. 7. – [u.b.]: Sz. O. *Temesvári Hírlap 1933. okt. 31. – [g. i.]: Titka csak addig van az embernek, amíg fiatal és forradalmár. *Temesvári Hírlap 1936. máj. 14. – Pongrácz P. Mária: Közel a Naphoz. Sz. O. nyolcvanéves. *Szabad Szó 1967. okt. 29.; uő: Egykori születésnapok. Emlékezés Sz. O. festőművészre. *Szabad Szó 1972. okt. 29. – Szekernyés János: Ecsettel és palettával. Beszélgetés a 85 éves Sz. O.-ral. *Utunk 1972. máj. 19.; uő: Az optimista színek festője. Sorok Sz. O. festészetéről. Vörös Lobogó 1972. jún. 4.; uő: Harmonie der Farben und erlebte Wirklichkeit. Aufzeich­nungen zum Werk des Malers O. Sz. Neue Banater Zeitung 1972. jún. 11.; uő: Sz. O. lágy tónusú színei. *Falvak Dolgozó Népe 1973. okt. 25. – Szász János: Ó, azok a temesváriak… *A Hét 1976. aug. 20. – Kazinczy Gábor: A festő centenáriuma. *Szabad Szó 1987. okt. 18. – Annemarie Podlipny-Hehn: O. Sz. Buk. 1995. – Ileana Pintilie: În căutarea Arcadiei. In: O. Sz. 1887–2007. Tv. 2007.

(Sz. J.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük