ROMÁNIAI MAGYAR
IRODALMI LEXIKON

SZÉPIRODALOM, KÖZÍRÁS,
TUDOMÁNYOS IRODALOM,
MŰVELŐDÉS

 

III

Kh–M

KRITERION KÖNYVKIADÓ

BUKAREST 1994

FŐSZERKESZTŐ

Dávid Gyula

 

FŐMUNKATÁRS

Balogh Edgár

 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Benkő Samu, Gábor Dénes,

Kacsó Sándor, Kántor Lajos,

Köllő Károly, Láng Gusztáv,

Sőni Pál, Szabó Attila,

Tóth Sándor, Venczel József

SZAKSZERKESZTŐK

Benkő András (zenetörténet), Csákány Béla (jog, közgazdaság), Cseke Péter (mezőgazdaság), Csetri Elek (történelem), Faragó József (folklór), Fejér Miklós (tankönyvirodalom), Fodor Katalin (lélektan), Gaal György (egyház, iskola), Cs. Gyímesi Éva (szépirodalom), Jenei Dezső (műszak), Kántor Lajos (irodalomtörténet), Kiss András (levéltár), Koch Ferenc (fizika), Köllő Károly (könyvtár), Kötő József (színház), László Ferenc (zeneművészet), Maurer Gyula (matematika), Máthé Enikő (kémia), Mózes Huba (irodalomtörténet, sajtó), Murádin Jenő (művészettörténet), Murádin László (nyelvészet), Péter Mihály (orvostudomány), Rácz Gábor (gyógyszerészet), Tövissi József (honismeret), Szabó Attila (természettudomány), Tóth Sándor (filozófia), Váczy Leona (bibliográfia).

HELYI SZERKESZTŐK

Antal Imre (Hargita), Berde Zoltán (Kovászna), Bura László (Szatmár), Dánielisz Endre (Nagyszalonta), Klacsmányi Sándor (Máramaros), Lőrinczi László (Bukarest), Marosi Ildikó (Maros), H. Molnár Éva (Székelyudvarhely), Papp Béla (Szilágy), Szabó Sámuel (Brassó), Szekernyés János (Temes), Tuzson Erzsébet (Bihar), Ujj János (Arad), Vita Zsigmond (Nagyenyed).

MUNKATÁRSAK

Adamovits Sándor, Bakk Miklós, Balázs Sándor, Balogh Ferenc, Beke György, Csiszér Alajos, Dáné Tibor, E. Szabó Ilona, Farkas Ágnes, Fényi István, Gabányi János, Gábor Csilla, Garda Dezső, Gellért Géza, Imreh Ernő, Katona Szabó István, Kelemen Hunor, Király István, Kovács András, Kovács Ferenc, Kovács Nemere, Kozma Dezső, Krizsó Kálmán, Kulcsár Sándor, László János, Marosi Barna, Marosi Péter, Mazalik Alfréd, Mikó Imre, Mózer István, Mózes Magda, Orbán János, Páll Árpád, Péter H. Mária, Péter Zoltán, Simon István, Sőni Pál, Spielmann József, Szabó M. Attila, Vajda Lajos, Veress Dániel, Zágoni Jenő, Zsók Béla.