Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Fábry Zoltán romániai kapcsolatai a magyar irodalomban azokkal a sajátosan egyéni írásokkal kezdődtek, amelyekben a csehszlovákiai magyar író és irodalompolitikus a szlovenszkói magyar életet a kolozsvári Keleti Újságban ismertette. *Franyó Zoltán lapjának, a Geniusnak, majd az Új Geniusnak munkatársa ez utóbbiban jelent meg Emberirodalom c. programadó írása is (1925/1) , Szántó György *Periszkop c. lapjának csehszlovákiai szerkesztője. Még a 20-as években Bartalis Jánossal és Ligeti Ernővel is kapcsolatba lépett, könyveiket a csehszlovákiai magyar sajtóban ismertette. *Dienes László a *Korunk megindulásakor bevonta a lap munkatársi gárdájába, ez a kapcsolat mélyült el Gaál Gáborral való évtizedes (1929-39) baráti együttműködéssé. A csehszlovákiai magyar publicista neve felkerült a folyóiratra, s szülőfaluja, a Kassa közelében fekvő Stósz mint a csehszlovákiai szerkesztőség postacíme fogalommá vált: innen bírálta a háborúval fenyegető hitlerista politika szolgálatába szegődött irodalmat s azzal szemben a német és orosz valóságirodalom, a cseh és szlovák antifasizmus, a haladó magyar népi kísérletek dokumentumait mutatta fel. A két szerkesztő avantgardizmusból indult és a valóságirodalomig érlelődött forradalmi irodalomesztétikája szervesen kiegészítette egymást. "Én forrtam, sisteregtem, ő nevelt. Írásaimat szenvedély fűtötte, őt fegyelem vezette, értelmi megállapodottság" vallja Fábry Zoltán Gaálra emlékezve a *Korunk-cikkeiből összeállított gyűjtemény (Valóságirodalom. Pozsony 1967) élén.

A Fábry-cikkek folytatódtak a *Korunk új folyamában is, jórészt ezekből állította össze *Balogh Edgár az 1970-ben meghalt író emlékére az Egy ember megszólal c. romániai Fábry-kötetet (Téka 1973). A fiatal nemzedék tiszteletét a stószi gondolkodó erkölcsi magatartáskultúrája iránt filozófiai elemzéssel fejezi ki *Ágoston Vilmos A humanista Fábry Zoltán hite és félelme c. tanulmányában (Szövegek és körülmények. Antológia, 1974). Romániai kapcsolatait egyre bővebben tükrözi a kiadott *irodalmi levelezés.

Szenczei László: Korparancs. F. Z. könyve. *Erdélyi Helikon 1935/2. Méliusz József: F. Z. *Korunk 1935/3; újraközölve Kitépett naplólapok, 1961. 56-59.; uő: Romániai magyar író prágai búcsúja F. Z.-tól. *Utunk 1970/24; újraközölve Az illúziók kávéháza, 1971. 225-29. Robotos Imre: Egy magyar humanista igaza. *Korunk 1957/1; uő: A kortárs szemével. *Korunk 1974/10. Gaál Gábor levelei F. Z.-hoz. *Korunk 1968/1. *Balogh Edgár: F. Z. tanítása. *Korunk 1969/3; uő: F. Z. tíz levele. *Igaz Szó 1970/6. Kovács János: F. Z. és az aradi Genius. *Korunk 1973/12.

ASZT: *Szilágyi András megemlékezése. LM 904.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük