Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

irodalmi levelezés írói pályákat és kapcsolatokat, az irodalmi élet mozzanatait közvetlen, kötetlen formában megvilágító írói dokumentáció, az irodalomtörténet nélkülözhetetlen forrása. A magántulajdonban lévő írói levelek szétszóródásának, pusztulásának veszélyét felismerve, folyóirataink, könyvkiadóink egyre következetesebben szorgalmazzák összegyűjtésüket, közzétételüket.

Az érdeklődés az ~ iránt a romániai magyar irodalom két világháború közötti szakaszában érthető módon még kevésbé terjedt ki az egyidejű levelezésre, hanem inkább az irodalomtörténeti előzmények felé fordult, s az előző korok levélanyagának felfedezésére és közlésére irányult. Kiemelkedik e téren *Jancsó Elemér kutató és feldolgozó munkássága. Aranka, Döbrentei, Gyarmathi, Kemény Zsigmond, Jókai, gróf *Mikó Imre többnyire ismeretlen leveleit hozta nyilvánosságra, főleg a *Pásztortűz és a budapesti Magyar Nyelv hasábjain, divatossá téve a "régi levelesládák" megnyitását (194044), s a II. világháborút követő időszakban kezdte közölni a kibontakozott romániai magyar irodalom jeleseinek levélváltását, nemcsak alkalmi adatközlésként, hanem Irodalmi levelezések címen csoportosítva is a NyIrK hasábjain (196671).

Irodalmi életünk mai fejlettségi fokán növekvő figyelem fordul már a két világháború között eltelt időszak személyiségei és szellemi termékei felé, s ez abban is megnyilvánul, hogy könyvkiadóink munkaterveiben az ~ egyre többször önálló kötetekbe foglaltan jelentkezik. E kötetek közül még a romániai magyar irodalom előzményeire vet fényt Petelei István irodalmi levelezése (sajtó alá rendezte Bisztray Gyula, 1980), de már a korokat áthidaló leghosszabb életű irodalmi-művelődési társaságunk dokumentumait teszi hozzáférhetővé A marosvásárhelyi *Kemény Zsigmond Társaság levelesládája 18761948 (sajtó alá rendezte Marosi Ildikó, 1973). A romániai magyar irodalmi élet megszervezéséért folytatott küzdelmekről tájékoztat Benedek Elek irodalmi levelezése I. 19211929 (közzéteszi Szabó Zsolt, 1979; II. 19251928 sajtó alatt); egy nagy szerkesztő pályájának fordulatairól és a *Korunk szerkesztésének gondjairól vall a Gaál Gábor: Levelek (19211945) c. gyűjtemény (sajtó alá rendezte Sugár Erzsébet, 1975); a két világháború közötti időszak kulcsfontosságú irodalmi intézményeinek dokumentumait tárja elénk A Helikon és az *Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (19241944) III (közzéteszi Marosi Ildikó, 1979); egy-egy sajátos írói-művészi pálya alakulását idézi *Horváth Andor válogatásában Brassai (Halász Gyula) Előhívás (19201940) c. leveleskönyve (1980), továbbá *Jancsó Elemérné *Máthé-Szabó Magda s *Juhász András rendezésében Kuncz Aladár: Levelek (19071931) és *Huber András összeállításában *Dési Huber István Levelek a szülőföldre c. Kötete (mindkettő 1982-es kiadás).

Az időszaki sajtó hasábjain megjelent gazdag forrásanyagból kiemeljük Szabédi László levelezésének darabjait (*Igaz Szó 1969/4; *Korunk 1977/3, 1979/78; *Utunk 1979/15), Ady Endre és *Boncza Berta levélváltását, melyet *Bustya Endre *tett közzé a Csinszka-vita alkalmából a *Korunk, *A Hét és az *Utunk hasábjain (197778), továbbá *Dsida Jenő leveleit Imbery Melindához Marosi Ildikó közlésében (*A Hét 1980/2538).

Ugyancsak megemlítjük -tól, -től vonatkozásban *Áprily Lajos (*Utunk 1970/35, 1972/16; NyIrK 1972/2, 1973/1, 1976/1; *Igaz Szó 1974/3), *Asztalos István (*Igaz Szó 1973/6, Kós Károly (*Igaz Szó 1973/12, *A Hét 1977/35), *Osvát Kálmán (*Utunk 1968/45), Salamon Ernő (*Utunk 1974/7), *Sipos Domokos (NyIrK 1968/2; *A Hét 1974/16), *Tamási Áron (NyIrK 1968/2); *Igaz Szó 1969/4; *Utunk 1972/50) és *Tompa László (*Igaz Szó 1973/6) leveleit. Ugyanígy megemlíthetők -nak, -nek vonatkozásban *Berde Mária (*A Hét 1978/29), Bözödi György (*Igaz Szó 1969/3), *Franyó Zoltán (*Igaz Szó 1972/8), *Jancsó Elemér (NyIrK 1967/1; *Korunk 1971/12), *Kacsó Sándor (*Igaz Szó 1969/6), Kovács György (*Igaz Szó 1981/4; *Utunk 1981/17), *Molter Károly (*Igaz Szó 1969/11) és Nagy István (*Igaz Szó 1973/7) levelei.

Szántó György, *Dienes László, Gaál Gábor, *Balogh Edgár és *Méliusz József révén a romániai magyar irodalomhoz kapcsolódik a Fábry Zoltán válogatott levelezése (19161964) c. gyűjtemény (válogatta Csanda Sándor és Varga Béla, Pozsony 1978).

Az ~ közlésének rejtett formája az elküldött vagy érkezett levelek csatolása valamely cikkgyűjteményhez, életrajzhoz, monográfiához. Így függelék gyanánt közöl írói leveleket *Tabéry Géza Két kor küszöbén (összeállította Robotos Imre, 1970), *Dienes László "sejtelme egy földindulásnak…" (válogatta Sugár Erzsébet, 1976), *Jordáky Lajos Józsa Béla, *Ritoók János Kettős tükör (A magyarszász együttélés múltjából és a két világháború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből, 1979) c. kötete, s ugyanilyen rejtett a Levélváltás Józsa Bélával 1943-ban c. közlés *Mikó Imre Akik előttem jártak c. kötetében (1976).

A romániai magyar irodalomtörténet-írás ma már nélkülözhetetlen része a kiadott vagy még kiadatlan ~ szembesítése az irodalmi múlt más forrásokból való feltárásával. Ez az alapvető igény teszi szükségessé az íróktól származó vagy hozzájuk címzett levelek tervszerű begyűjtését bármely illetékes *irodalmi múzeum kézirat- és levéltárába.

(M. H.)

Jancsó Elemér: Irodalmi levelezések. *Korunk 1971/12. Láng Gusztáv: Levelek a közelmúltból. *Utunk 1980/14. *Ritoók János: Nélkülözhetetlen "levelesláda"; *Balogh Edgár: Élő forrás. *Korunk 1980/78.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük