Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Polis Könyvkiadó Kolozsváron alakult 1992-ben, román-magyar vegyesvállalkozásként; magyarországi társtulajdonosa 1995-ig a budapesti Ecriture Kft. volt, amely ekkor visszavonult. Felelős vezetője Dávid Gyula, könyveinek grafikai tervezője *Unipan Helga. A könyvkiadás anyagi alapjainak előteremtésére magyarországi könyvbehozatallal is foglalkozik; saját és importkönyvek országos körű terjesztésére 1995-2000 között könyvklubot is működtetett. A terjesztés és a könyvkereskedelem vezetője 2000 végéig Papp-Zakor András.

Indulása (tulajdonképpen az 1993-as Ünnepi Könyvnapokra megjelent első könyvei) óta több mint 100 könyvet jelentetett meg. Kortárs *erdélyi szerzőket: Bálint Tibor, Bogdán László, *Szabó Gyula regényeit, Kisgyörgy Réka és *Láng Zsolt novellásköteteit, Káli István, *Kovács András Ferenc, Szántai János, *Tamás Tímea versesköteteit, Cs. Gyímesi Éva, Kántor Lajos, Nagy György, Orbán Gyöngyi, Veress Károly, *Benkő Samu esszé-, ill. tanulmányköteteit.

A *Kriterion Könyvkiadóval közösen az első években gondozta a Történelmi Regények sorozat öt, a *Téka -sorozat és a *fehér könyvek egy-egy kötetét. Ezt követően sorozaton kívül a magyar klasszikus és kortárs irodalomból a ~-nál jelentek meg Babits Mihály, *Páskándi Géza válogatott, illetve József Attila, Petőfi Sándor és Pilinszky János összes versei, *Kányádi Sándor "egyberostált" versei és műfordításai, *Székely János összes drámái, *Bánffy Miklós emlékiratai és trilógiája, az Erdélyi történet. Néhány versválogatást (Dsida Jenő, Szilágyi Domokos, *Reményik Sándor) különleges tipográfiai kivitelben jelentetett meg, Deák Ferenc, Siklódy Ferenc, ill. Simon Györgyi grafikái kíséretében.

Az eredeti irodalom mellett fontos feladatának tekinti *Erdély művelődési-művészeti örökségének megismertetését. Az első évben jelentette meg *Nagy Imre sorozatát az *Erdélyi Helikon íróiról (Íróarcképek, *Fodor Sándor előszavával), majd következtek: A Farkas utcai templom címerei (Entz Géza és Kovács András tanulmányaival), a Faragott kőszószékek *Erdélyben (B. Murádin Katalin könyve), a Műemlék orgonák *Erdélyben (Dávid István könyve), Muckenhaupt Erzsébetnek a csíksomlyói ferences könyvtár kincseit, Deé Nagy Anikónak a *Teleki Téka ex libriseit, Gy. Dávid Gyulának a bonchidai Bánffy-kastélyt bemutató kötete s Benkő Elek átfogó számbavétele *Erdély középkori harangjairól és bronz keresztelőmedencéiről. Kiadványai közül említést érdemel még *Molter Károly irodalmi levelezésének Marosi Ildikó által sajtó alá rendezett két kötete, Imreh István tanulmánykötete: Erdélyi eleink emlékezete, a Petőfi *Erdélyben (Dávid Gyula és *Mikó Imre könyve) bővített újrakiadása, valamint Vofkori Györgytől a Székelyudvarhely múltját egykorú fotók segítségével megelevenítő "várostörténet képekben".

Gyermekirodalmi köteteit a kivitel igényessége jellemzi. Ilyenek: *Tamási Áron kötete Deák Ferenc grafikáival (Egyenes Tóbiás), *Kovács András Ferenc gyermekverseinek két kötete (Manótánc, Miénk a világ) *Unipan Helga illusztrációival (előbbit román változatban is, Gelu Păteanu tolmácsolásában), *Visky András gyermekversei, Müller Kati rajzaival (Elefánk); 12 füzetben a Magyar Mondák sorozat, Deák Ferenc, Siklódy Ferenc és *Venczel János illusztrációival, valamint a Pitypang Könyvek sorozat (és román változata Laura Soare átültetésében).

Külön vállalkozása a ~-nak a Remekírók Diákkönyvtára, amelyben a magyar és a világirodalom legjavát kívánja közvetíteni "középiskolás fokon". Az utóbbi vonulatból csupán néhány kötet látott napvilágot (a középkori himnuszok Babits Mihály fordította kötete, az Amor Sanctus, *Szegő Katalin gondozásában a Reneszánsz gondolkodók és A felvilágosodás gondolkodói, Szabó György gondozásában a Római történetírók és egy, a klasszikus és kortárs esztétikai gondolkodókat összefogó Esztétikai olvasókönyv, Orbán Gyöngyi válogatásában és bevezetőivel. A magyar irodalmi vonulatból viszont a sorozatba kerültek Csokonai Vitéz Mihály, Vörösmarty Mihály, Arany János, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, *Reményik Sándor válogatott versei, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, *Bánffy Miklós, *Tamási Áron novellái, Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső, Kós Károly regényei, *Németh László történelmi drámái, Madáchtól Az ember tragédiája és jó néhány *antológia (Régi magyar költők, Magyar krónikák és legendák, a 18. század *erdélyi emlékírói, a magyar felvilágosodás, a magyar nyelvújítás, a magyar romantika *antológiái, a Nyugat költőelődeit, a századforduló magyar elbeszélőit, a legutóbbi fél évszázad határokon inneni és túli magyar költőit bemutató kötetek).

A ~ indulása időszakában szorosabban együttműködött a Kriterionnal; újabban hazai kiadókkal (Mentor, Pallas-Akadémia, Kalota) való alkalmi kapcsolata mellett gyakran társul magyarországiakkal: leginkább a Balassi és az Osiris Kiadóval, valamint a Magyar Könyvklubbal és a Teleki László Alapítvánnyal.

(D. Gy.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük