Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Sebestyén Mihály (Mv., 1947. máj. 24.) – *művelődéstörténész, elbeszélő, *Spielmann József (1917) fia. Középiskoláit szülővárosában, az Unirea és a Papiu Ilarian *Líceumban végezte, 1965-ben érettségizett. 1970-ben a BBTE Történettudományi Fakultásán szerzett egyetemi oklevelet. Előbb Bukarestben a *televízió magyar adásának szerkesztője, 1972-től a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár munkatársa, jelenleg osztályvezetője. 1991–97 között a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola (majd Színházművészeti Egyetem), 1992–2001 között a kolozsvári BBTE meghívott előadója, 2002–2005 között a Sapientia EMTE kommunikáció szakán tanított.

Kutatási területei: könyv-, könyvtár- és írástörténet, *Erdély kora újkora, a 20. századi Marosvásárhely, az *erdélyi zsidóság története. Tanulmányai, cikkei jelentek meg az Utunk, Helikon, Korunk, *Művelődés, *Látó, *Erdélyi Múzeum, Libraria (Mv.), Magyar Könyvszemle, Múlt és Jövő, Holmi, *A Hét, Altera, Biblioteca şi Cercetarea (Kv.), TETT, Studia Iudaica, Romániai Magyar Szó, Új Magyar Szó, Krónika, Népújság, Vásárhelyi Hírlap hasábjain.

Novelláit közölték a következő antológiák: Erdélyi Dekameron (Mv. 1994, 1996); Győzni humorral (Stockholm–Bp. 1996 = *Erdély Kövei); Erdélyi szép szó (Csíkszereda 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007); Volt jövőnkre nézve (Mv. 2001); Lassított lónézés. *Erdélyi magyar elbeszélők 1918–2000 (Kv. 2002); Újabb *erdélyi elbeszélők (Bp. 2005); Székelyföld Évkönyv 2008 (Csíkszereda 2007).

Tagja az Altera c. marosvásárhelyi folyóirat szerkesztőbizottságának, külső szerkesztője a Mentor Kiadónak (társszerkesztője *Erdély emlékezete c. sorozatának), elnöke a kolozsvári Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány kuratóriumának, tagja az Aranka György Alapítvány és a *Teleki Téka Alapítvány kuratóriumának.

Szakmai elismerései: a hollandiai Mikes Kelemen Kör életműdíja (1994), *Látó Nívó-díj (1996, 2001, 2005), az *EMKE Monoki István-díja (2004).

Gyűjteményes kötetekben megjelent fontosabb tanulmányai: A 16. századi nyomtatványok feltárása a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtárban (in: Magyar Könyvtárosok III. Szakmai Találkozója. Budapest, 1992. augusztus 16–18. Bp. 1992); Antalffy Endre, avagy Marosvásárhely színeváltozása. 1918–1919 (in: Marosvásárhely történetéből. I. Mv. 1999); Ifjabb *Kemény János temetése 1701-ben (in: Emlékkönyv Imreh István 80. születésnapjára. Kv. 1999); Egy soha meg nem valósult országgyűlési elaborátum: Obinio de Judaeis (in: Kötődések *Erdélyhez. Tatabánya 1999); Benkő József, Köteles Sámuel (in: Erdélyi Panteon. II. Mv. 1999); Báró *Kemény János (in: Erdélyi Panteon. III. Uo. 2001); 275 éve született Mátyus István (Emlékülés Kibéden, 2000. júl. 15–16-án. Székelyudvarhely 2001); Másnap. Adalékok Bernády György 1919–1920-as pályaképéhez (in: A Maros megyei magyarság történetéből. 2. Uo. 2002); A sárospataki(-gyula­fehérvári) Református Kollégium Marosvásárhelyen őrzött könyvei (in: Emlékkönyv a *Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára. Uo. 2002); Oktatási állapotok Marosvásárhelyen a két Bolyai korában (in: A tér úttörője. Bolyai János emlékév. Uo. 2003); Nagyenyedi könyvek a Teleki–Bolyai Könyvtárban (in: Könyves műveltség *Erdélyben. Uo. 2006); Túlélni a történelmet (in: Mint oldott kéve. Barangolások a szórványvilágban (Stock­holm–Bp. 2006); A marosvásárhelyi Református Kollégium tanári kara 1849–1943 (in: Marosvásárhely történetéből. 2. Mv. 2007); Dr. *Spielmann József egyetemi tanár, az orvostudományok doktora, orvos­történész (tanulmány és életmű­bibliográfia, in: A gyógyítás múltjából. Emlékkönyv *Spielmann József születésének 90. évfordulójára. Uo. 2008).

Munkatársa volt Kövi Pál Erdélyi lakoma c. kötetének (Buk. 1981).

Önálló történelmi tárgyú művei, tanulmánykötetei: Erdélyi fejedelmek (Mv. 1992; újrakiadás uo. 1994); Múlt és múlt – Régen volt emberek ügyes-bajos dolgairól és jószágairól (uo. 1995); Nyúlgát az idő ellen. Az *erdélyi zsidóság történetéhez (tanulmányok, esszék, cikkek, uo. 2000); Catalogus librorum sedecimo saeculo impres­sorum Bibliothecae Teleki–Bolyai Novum Forum Siculorum. I–II. (uo. 2001); Csütörtöki kimenő. Önarckép a közügyekről (Csíkszereda 2004); A marosvásárhelyi Ev. Református Kollégium történetéből. 1895–1944. (Mv. 2007).

Novelláskötetei: Napfogyatkozás az Egyetem utcában (novellák, Mv. 1994); Nosztalgia-túra Dél-Para­noiában (Buk.–Kv. 1997); Rencz Dezső jégmauzóleuma (novellák, Mv. 2002); A város megérintése (novellák, elbeszélések, uo. 2005); Túlélő készlet. Kelet-európai viccek. 1971–89 (Sebestyén Andrással, uo. 2005); Karsztvidék (novellák, Kv. 2006).

Előszóval látta el Vécsei Zoltán A balavásári szüret (Mv. 1996) és Tolnai Lajos A sötét világ (uo. 2004) c. regényeit, Csepreghy András és Csepreghy Henrik Üdvözlet Marosvásárhelyről (uo. 2002) és Dicső­szentmárton régi arca (uo. 2005) c. köteteit.

Részt vett az Izvoare, mărturii referitoare la evreii din România. 1–2. (Buk. 1988, 1990) kiadásában.

Gondozásában, szerkesztésében megjelent kötetek: Bethlen Gábor levelei (Buk. 1980 = Téka); Binder Pál: Az *erdélyi fejedelemség román diplomatái (Mv. 1996); Pál-Antal Sándor: A marosvásárhelyi utcák, közök és terek történeti névtára. (Buk.–Kv. 1997); *Szabó Miklós – Szögi László: Erdélyi peregrinusok (uo. 1998); Kinizsi István: A „Sánta huszár” naplója. Történelmi emlékek az 1848–49-es magyar szabadságharc katonáinak emigrációs életéből (uo. 1999); Siemers Ilona: Wass-kor (uo. 1999), Emlékkönyv a *Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára. 1802–2002 (uo. 2002); Tüdős S. Kinga: Erdélyi testamentumok. I–III. (uo. 2003–2008); A marosvásárhelyi ev. Református Kollégium történetéből. 1895–1944 (uo. 2006); Tófalvi Zoltán: 1956 *erdélyi mártírjai. I–II. (uo. 2007); Madaras Piroska: A marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium – Bolyai Farkas *Líceum története. 1944–1990 (uo. 2008); A gyógyítás múltjából (társszerkesztők Péter Mihály, *Péter H. Mária és Szilágyi Marietta, uo. 2008).

Kovách Géza: Bethlen Gábor emlékezete. *Előre 1981. dec. 14. – Selyem Zsuzsa: Profán kaddis. *Látó 1996/1. – Jojkits Melinda: Emberarcú novellák – emberarcú történelem. *Látó 1997/5. – Gidó Attila: Szemben az idővel. *Látó 2001/10. – Osváth Annamária: Transz­skredenc, avagy napjaink példamondatai. *A Hét 2003/27. – Demény Péter: Sirályok, farkasok, pletykázó városiak. *A Hét 2004/2. – Kiss Jenő: Spielmann S. M. laudációja. *Művelődés 2005/1.

(S. Zs. – B. K.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük