ROMÁNIAI MAGYAR
IRODALMI LEXIKON

SZÉPIRODALOM, KÖZÍRÁS,

TUDOMÁNYOS IRODALOM,

MŰVELŐDÉS

I

A–F

 

BUKAREST 1981

KRITERION KÖNYVKIADÓ

 

FŐSZERKESZTŐ

Balogh Edgár

 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Benkő Samu, Dávid Gyula,

Gábor Dénes, Kacsó Sándor,

Kántor Lajos, Köllő Károly,

Láng Gusztáv, Sőni Pál,

Szabó Attila, Tóth Sándor

 

SZAKSZERKESZTŐK

Banner Zoltán (képzőművészet), Benkő András (zenetörténet), Csetri Elek (történelem), Dávid Gyula (könyvkiadás), Faragó József (folklór), Fejér Miklós (pedagógiai irodalom), Gaal György (ifjúsági irodalom), Gábor Dénes (bibliográfia), Jordáky Lajos (sajtótörténet), Kántor Lajos és Láng Gusztáv (irodalomtörténet), Köllő Károly (kiadványok), Kötő József (színház), László Ferenc (zeneművészet), Mikó Imre (jogtörténet), Murádin Jenő (művé­szettörténet), Murádin László (nyelvészet), Nagy Miklós (mezőgazdaság), Spielmann József (orvostudomány), Szabó Attila (természettudományok), Tóth Sándor (filozófia), Váczy Leona (folyóiratirodalom), Venczel József (lexikológia)

 

HELYI SZERKESZTŐK ÉS MUNKATÁRSAK

Antal Imre (Hargita), Berde Zoltán (Kovászna), Bonyháti Jolán (Bukarest), Bura László (Szatmár), Ficzay Dénes (Arad), Klacsmányi Sándor (Máramaros), Marosi Ildikó (Maros), Szabó Sámuel (Brassó), Szekernyés János (Temes), Tuzson Erzsébet (Bihar) Ajtay-Gecse Viktor, Árvay József, Bágyoni Szabó István, Balázs Sándor, Bálint Júlia, Bazsó Zsigmond, Beke György, Bernáth Ernő, B. Fejér Gizella, B. Nagy Margit, Bodor András, Borbáth Károly, Bustya Endre, Cseke Péter, Csiszér Alajos, Dáné Tibor, Dánielisz Endre, Debreczeni László, Demeter János, Denderle József, Enyedi Sándor, Erdélyi Lajos, Fuchs Simon, Gabányi János, Glück Jenő, Gyöngyösi Gábor, Hatházy Ferenc, Holló Ernő, Imreh Ernő, Imreh István, Izsák József, Jánky Béla, János Pál, Kászoni Zoltán István, Katona Ádám, Katona Szabó István, Kenyeres Pál, Kicsi Antal, Kisgyörgy Zoltán, Kiss András, K. Jakab Antal, Kovács Ferenc, Kovács János, Kovács Levente, Kozma Dezső, Kubán Endre, László Dezső, Lovassy László, M. Hubbes Éva, Molnár Gusztáv, Mózes Huba, Muzsnay Árpád, Müller Ferenc, Nagy Benedek, Nagy Géza, Náhlik Zoltán, Oszóczki Kálmán, Papp Béla, Rácz Győző, Seres Zsófia, Simon Károly, Szász István, Szilágyi Júlia, Tamás Gáspár Miklós, Tasi József, Tóth János, Tövissi József, Vajda Lajos, Veress Dániel, Vincze János, Vita Zsigmond