ROMÁNIAI MAGYAR
IRODALMI LEXIKON

SZÉPIRODALOM, KÖZÍRÁS,

TUDOMÁNYOS IRODALOM,

MŰVELŐDÉS

II

G–Ke

 

KRITERION KÖNYVKIADÓ

BUKAREST 1991

 

FŐSZERKESZTŐ

Balogh Edgár

 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Benkő Samu, Dávid Gyula,

Gábor Dénes, Kacsó Sándor,

Kántor Lajos, Köllő Károly,

Láng Gusztáv, Sőni Pál,

Szabó Attila, Tóth Sándor

 

SZAKSZERKESZTŐK

Banner Zoltán (képzőművészet), Benkő András (zenetörténet), Csákány Béla (jog), Csetri Elek (történelem), Dávid Gyula (könyvkiadás), Faragó József (folklór), Fejér Miklós (tanügy), Gaal György (ifjúsági irodalom), Gábor Dénes (bibliográfia), Jenei Dezső (ipar), Kántor Lajos és Láng Gusztáv (irodalomtörténet), Katona Ádám (életrajz), Koch Ferenc (fizika), Köllő Károly (kiadványok), Kötő József (színház), László Ferenc (zeneművészet), Máthé Enikő (kémia), Mózes Huba (sajtótörténet), Murádin Jenő (művészettörténet), Murádin László (nyelvészet), Nagy Miklós (mezőgazdaság), Rácz Gábor (gyógyszerészet), Spielmann József (orvostudomány), Szabó Attila (természettudomány), Tövissi József (honismeret), Tóth Sándor (filozófia), Váczy Leona (folyóirat-irodalom).

 

HELYI SZERKESZTŐK

Antal Imre (Hargita), Berde Zoltán (Kovászna), Bura László (Szatmár), Klacsmányi Sándor (Máramaros), Lőrinczi László (Bukarest), Marosi Ildikó (Maros), Szabó Sámuel (Brassó), Szekernyés János (Temes), Tuzson Erzsébet (Bihar), Ujj János (Arad), Vita Zsigmond (Fehér).

 

MUNKATÁRSAK

Adamovits Sándor, Bágyoni Szabó István, Balázs Sándor, Bálint Júlia, Balogh Béla, Beke György, Cseke Péter, Csiszér Alajos, Dáné Tibor, Denderle József, Egyed Péter, Ficzay Dénes, Gabányi János, Gálfalvi György, Gálfalvi Sándor, Garda Dezső, Gyimesi Eva, Hermann Gusztáv, Incze László, Indig Ottó, Károlyi Jolán, Kelemen Béla, Kisgyörgy Zoltán, Kiss András, Kovács Ferenc, Kovács János, Kovács Károly, Kovács Levente, Kovács Nemere, Kubán Endre, László Béla, Lovassy László, Máthé József, Mikó Imre, Murádin Jenő, Murádin László, Orbán Ferenc, Papp Béla, Péter H. Mária, Robotos Imre, Szabó Zsolt, Székely Erzsébet, Szentimrei Judit, Tar Károly, Vajda Lajos, Vasas Samu, Vincze János, Zsigmond József.